2100 fler jobb i länet under 2018-2019

Fortsatt optimism om marknadsutvecklingen i Västmanlands län. Det visar vårens intervjuundersökningar med länets näringsliv. Förväntningsläget är särskilt starkt inom industrin denna vår. Parallellt med ökade rekryteringsbehov väntas arbetslösheten minska under perioden.

Ett ökat behov av arbetskraft och en god konjunkturutveckling gynnar sysselsättningsutvecklingen i Västmanlands län. Jobbtillväxten väntas bli starkast inom den privata och den offentliga tjänstesektorn. Sysselsättningen beräknas ha ökat med 2100 personer under 2018-2019.

- Den fortsatt starka konjunkturen möjliggör fler nyanställningar det kommande året, säger Marcus Löwing, utredare på Arbetsförmedlingen och fortsätter:

- Inflödet av nyanlända har minskat det senaste året vilket påverkar arbetslöshetsutvecklingen under prognosperioden. Trots fortsatt stora rekryteringsbehov blir arbetslösheten kvar på en relativt hög nivå. De som saknar gymnasieutbildning möter en tuffare arbetsmarknad.

Fortsatt stora rekryteringsbehov

Rekryteringsplanerna är stora inom flertalet näringsgrenar. Inom vård, skola och omsorg finns stora behov och det är också områden där stora pensionsavgångar väntas ske de närmaste åren. Vårens intervjuundersökningar visar att arbetskraftsbristen ligger kvar på höga nivåer i länet, något som påverkar arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera.

Mot slutet av 2019 väntas arbetslösheten summeras till 8,3 procent, cirka 10 800 personer. Andelen personer som bedöms ha en utsatt ställning på arbetsmarknaden utgör 80 procent av samtliga inskrivna arbetslösa i länet, vilket kan jämföras med rikets andel på 76 procent.

Utmaningar på länets arbetsmarknad

Matchningen till arbete och utbildning har blivit en allt större utmaning då en växande andel, både privata och offentliga verksamheter, har fått svårare att hitta arbetskraft – samtidigt som andelen inskrivna arbetslösa med en utsatt ställning på arbetsmarknaden ligger kvar på en hög nivå.

- Här är det viktigt att alla samhällets aktörer ser till att denna arbetskraftsresurs tas tillvara. Fullföljda gymnasiestudier ökar chanserna betydligt för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden, säger Marcus Löwing, utredare på Arbetsförmedlingen.

…………………………………………………

Intervjuundersökning

Prognosen bygger på intervjuer med både små och stora arbetsgivare och urvalet täcker in både privata och offentliga arbetsgivare.

..................................................................

  • För kommentarer: Kauko Leppälä, chef, Arbetsförmedlingen i Västerås, 010-486 62 20
  • För information: Marcus Löwing, utredare, 010-487 62 64
  • Presskontakt: Jonas Landahl, 010-488 78 26

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se