Arbetsförmedlingens månadsstatistik, Västmanlands län, april 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för april månad/Västmanlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser (Inom parentes anges motsvarande siffror för april föregående år.).

  •  8,5 procent var inskrivna som arbetslösa (9,3).* Sammanlagt 11 020 personer (11 788) varav 2 031 inom etablering (2 430). 
  •  10,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,1).* Sammanlagt 1 544 personer (1 876) varav 388 inom etablering (509).
  • 4 699 personer var öppet arbetslösa (5 612).
  •  6 323 personer deltog i program med aktivitetsstöd (6 176) varav 1 190 inom etablering (850). 
  •  599 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (545). 
  • 1 172 personer fick arbete (1 071) varav 56 inom etablering (59).
  •  39 personer varslades om uppsägning (20). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html 

Månadsstatistiken för maj månad publiceras 2018-06-14 kl. 8:00

Bifogat finns ett fördjupat faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

För mer information: kontakta

Marcus Löwing, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 62 64

Presskontakt: Jonas Landahl, 010-488 78 26 

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se