Arbetslösheten ökar något

För tredje månaden i rad stiger arbetslösheten något samtidigt som ungdomsarbetslösheten fortsätter minska. Totalt är andelen inskrivna arbetslösa, det vill säga öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd 9,6 procent i länet.

-Trots en liten ökning av arbetslösheten i länet pratar vi fortfarande generellt, i landet som helhet, om en fortsatt bra arbetsmarknad och lägre ungdomsarbetslöshet jämfört med 2014. Det säger Marcus Löwing, utredare på Arbetsförmedlingen.

Fortsatt minskad ungdomsarbetslöshet
I oktober blev det 263 färre antal arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år jämfört med samma månad året innan. Det är en minskning med 1,7 procentenheter. Även jobbgarantin för ungdomar har minskat med 26 procent under oktober jämfört med motsvarande period föregående år. Ungdomsarbetslösheten i länet är dock fortfarande högre än riksgenomsnittet.
En lokal överenskommelse om samverkan för att få fler unga i arbete och studier har nyligen skrivits under av representanter för Västerås stad, Arbetsförmedlingen, Mimer, Västerås folkhögskola, Jobba i Västerås och Samhall.
-Vi är stolta och glada över att ha ingått den här överenskommelsen, för att på sikt få ner ungdomsarbetslösheten i länet. Liknande överenskommelser tas även fram i länets övriga kommuner, säger Kauko Leppälä, chef för Arbetsförmedlingen i Västerås.

Kort om oktober månad 2015, Västmanlands län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober månad 2014)
•9,6 procent var inskrivna som arbetslösa (9,4)*
•17,1 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (18,8)**
•Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 12 059 personer (11 726)
•1 088 personer fick arbete (1 242)
•768 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (748)
•65 personer varslades om uppsägning (82)
*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Kontakt
För kommentarer: Kauko Leppälä, chef Arbetsförmedlingen Västerås, 010-486 62 20
För mer information: Marcus Löwing, utredare, 010-487 62 64
Presskontakt: Jonas Landahl, 010-488 7826

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling.  

www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se