Färre arbetslösa ungdomar i Västmanlands län

Arbetslösheten fortsätter minska bland ungdomar samtidigt som en ökning sker för de med längre tider i arbetslöshet. En viss minskning har skett av länets totala arbetslöshet som i slutet av september uppgick till 11585 personer eller 9,2 procent.

Ungdomsarbetslösheten fortsätter minska i Västmanlands län. I september uppgick arbetslösheten för ungdomar mellan 18 och 24 år till 15,1 procent av arbetskraften. Det är en minskning med 352 personer jämfört med samma månad året innan (16,9 procent). Högst var ungdomsarbetslösheten i Kungsör med 23,9 procent och lägst i Västerås med 13,9 procent. I Skinnskattebergs kommun minskade ungdomsarbetslösheten med 5 procentandelar.

Färre varsel men ökad långtidsarbetslöshet

I september var det 82 personer som berördes av varsel. Det är en minskning med 216 personer jämfört med samma månad 2015. Den grupp som saknat jobb längre än 12 månader utgör nu 5092 personer eller 44 procent av totalt inskrivna arbetslösa. Två stora delgrupper utgörs av utrikesfödda (15 procents ökning) och förgymnasialt utbildade (6 procents ökning). Antalet personer med någon form av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har inom denna grupp minskat med 4 procent.

Kauko Leppälä, chef för Arbetsförmedlingen i Västerås:

- Utbildning är nyckeln till bättre matchning, till framtidens jobb och konkurrenskraft. En stor grupp arbetslösa utgörs av de som saknar gymnasieutbildning och här behöver alla samhällets aktörer ta sitt ansvar.

- Nu är det också dags att söka in till vårens utbildningar på högskolor och universitet. Ingenjörer, lärare och vårdyrken är fortsatt heta på arbetsmarknaden framöver.

  • För kommentarer: Kauko Leppälä, chef, arbetsförmedlingen i Västerås, 010-486 62 20
  • För information: Marcus Löwing, utredare, 010-487 62 64
  • Presskontakt: Jonas Landahl, 010-488 78 26 

Kort om september månad 2016, Västmanlands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för september månad 2015)

  •  9,2 procent var inskrivna som arbetslösa (9,5)*
  •  15,1 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (16,9)**
  •  Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 11 585 personer (11 894)
  •  1 217 personer fick arbete (1194)
  •  787 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (878)
  •  82 personer varslades om uppsägning (298)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Oktober månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 11 november 2016.

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar