Färre arbetslösa ungdomar i Västmanlands län

Arbetslösheten fortsätter minska i länet. I mars 2017 var 12 016 personer arbetslösa eller 9,4 procent. Ungdomsarbetslösheten fortsätter sjunka samtidigt som det sker en ökning av antalet arbetslösa utrikes födda.

Arbetslösheten minskar för inrikes födda men fortsätter öka för utrikes födda. Antalet arbetslösa med längre arbetslöshetstider har ökat med 4 procent jämfört med samma månad 2016 och uppgår nu till 5 264 personer. Det är 44 procent av det totala antalet inskrivna arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten minskar från 15,5 procent av arbetskraften i mars 2016 till 13,9 procent i mars 2017. En minskning med 242 personer.

- Det starka arbetsmarknadsläget kommer allt fler ungdomar till del. Det ser vi resultatet av nu och det är väldigt positivt. Samtidigt ökar andelen inskrivna arbetslösa unga som saknar en avklarad gymnasieutbildning vilket visar på betydelsen av att gå klart gymnasiet, säger Marcus Löwing, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Fortsatt ökning av personer inom etableringsuppdraget

I slutet av mars omfattade etableringsuppdraget totalt 2 937 deltagare varav 2 415 inskrivna arbetslösa. Av dessa var 984 kvinnor och 1 431 män. För ett år sedan omfattade etableringsuppdraget totalt 2 053 inskrivna arbetslösa.

Arbete med stöd

I slutet av mars månad hade 2 875 personer ett arbete med stöd, vilket är 175 fler jämfört med året innan. Av dessa omfattades 2 275 av särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Trygghetsanställning och lönebidrag är de största insatserna för personer med funktionsnedsättning (omfattande 1 027 respektive 943 personer).

  • För kommentarer: Marcus Löwing, analytiker, 010-487 62 64
  • Presskontakt: Jonas Landahl, 010-488 78 26
  • Följ oss på Twitter: @PressAf

Kort om arbetsmarknaden för Västmanlands län, mars 2017

(Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2016)

  •  9,4 procent var inskrivna som arbetslösa (9,5).* Sammanlagt 12 016 personer (12 042) varav 2 415 inom etablering (2 053).
  •  13,9 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,5).* Sammanlagt 2 007 personer (2 249) varav 514 inom etablering (350).
  •  5 820 personer var öppet arbetslösa (5 967) varav 1 625 inom etablering (1 599)
  •  6 196 personer deltog i program med aktivitetsstöd (6 075) varav 790 inom etablering (454).
  •  663 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (615) varav 75 inom etablering (74).
  •  1166 personer fick arbete (1 154) varav 55 inom etablering (33).
  •  69 personer varslades om uppsägning (16).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för mars publiceras den 10:e maj kl. 8.00

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar