Fler lediga jobb hos Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsåret i länet har börjat något ljusare än vad prognosen förutspått. Dels anmäldes fler lediga platser till Arbetsförmedlingen jämfört med föregående år och dels gick fler arbetslösa ut i arbete. Arbetslösheten i Västmanlands län är dock fortsatt hög.

Under januari månad anmäldes nästan 1 800 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet. Det är 450 platser fler än samma månad förra året. Ökningen kan i stor utsträckning förklaras av en tydlig uppgång av jobb inom vård och omsorg. Av de lediga platserna var 140 vikariat eller sommarjobb.
­­
– Det är glädjande att antalet lediga platser hos Arbetsförmedlingen ökar och även att sommarjobben är allt fler, inte minst då ett sommarvikariat kan vara ett bra första steg för ungdomar att kunna etablera sig på arbetsmarknaden, kommenterar Kauko Leppälä, arbetsförmedlingschef i Västerås.

Antalet arbetssökande som fick jobb under januari ökade också något jämfört med samma period förra året. 1 300 personer lämnade Arbetsförmedlingen för någon form av arbete och det är en ökning med 130 personer.

Fortsatt svårt på arbetsmarknaden

I slutet av januari var totalt 13 200 personer inskrivna som arbetslösa i länet. Av dessa var 6 900 personer öppet arbetslösa och drygt 6 300 personer deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Både den öppna arbetslösheten och antalet deltagare i program ökar och det är männen som står för nästan all ökning.


Arbetsmarknaden i länet är också fortsatt tuff och den totala arbetslösheten uppgick i slutet av januari till 10,5 procent, jämfört med 10,2 procent i januari 2012.
Antalet varslade personer ökade under januari då 260 personer varslades om uppsägning. Det är 200 personer fler än samma månad förra året.

En liten ökning kunde även skönjas i antalet nyinskrivningar, nästan 1 100 personer skrev in sig på Arbetsförmedlingen under januari månad och det är 80 personer fler än januari 2012.


Fakta om statistiken

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa — alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku

För kommentarer: Kauko Leppälä, arbetsförmedlingschef i Västerås, 010-486 62 20

Ytterligare information: Catarina Annetorp Hörnsten, utredare, 010-487 67 07

Presskontakt: Maria Ahnér, 010-487 52 62

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se