Fler personer ut i arbete och färre nya inskrivna

Under mars månad gick 1 200 av de inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet ut i arbete. Det är något fler jämfört med samma månad förra året. Samtidigt minskade antalet nyinskrivna arbetssökande jämfört med mars 2012. Den totala arbetslösheten är dock fortsatt hög i Västmanlands län.

Antalet som lämnade Arbetsförmedlingen under mars för någon form av arbete var 1 200 personer, en liten ökning jämfört med samma period 2012. Av dem som gick ut i arbete var 330 ungdomar och det är en minskning med 9 procent jämfört med samma period förra året. Kauko Leppälä, arbetsförmedlingschef i Västerås, kommenterar:
– Det är fortsatt tufft för ungdomarna att konkurrera om de lediga jobben, även om det just nu finns något fler öppningar i och med sommarjobben.
Han fortsätter:
– Ett sätt att öka chanserna till arbete är att bredda sitt sökområde och även titta på möjligheterna att arbeta utomlands. På våra arbetsförmedlingar har vi flera så kallade Euresrådgivare som kan hjälpa till med råd och stöd när det kommer till arbete inom EU och EES. Dessutom kan den som är EU-medborgare, mellan 18 och 30 år, och som har hittat minst sex månaders arbete i ett annat EU-land få stöd och bidrag för att komma igång i det nya landet.

Fortsatt hög arbetslöshet i länet
I slutet av mars var totalt 13 300 personer i Västmanlands län arbetslösa. Det motsvarar 10,6 procent av arbetskraften. Av dessa var 6 700 personer öppet arbetslösa och 6 600 personer deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det betyder att den öppna arbetslösheten har ökat med 300 personer jämfört med mars föregående år och hela den ökningen står männen för.

Arbetslösheten i länet är nu den femte högsta i landet. Samtidigt är det fortsatt stora skillnader mellan länets kommuner. Lägst arbetslöshet i mars hade Skinnskattebergs kommun med 8,2 procent. Högst var arbetslösheten i Fagersta med 12,0 procent.

Under mars berördes 120 personer av varsel om uppsägning, vilket är närmare 80 fler jämfört med samma period 2012. Trots denna ökning har antalet varslade legat på en relativt låg nivå de senaste månaderna.

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men man behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa – de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.
Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku

För kommentarer: Kauko Leppälä, arbetsförmedlingschef i Västerås, 010-486 62 20
För information: Catarina Annetorp Hörnsten, utredare, 010-487 67 07
Presskontakt: Maria Ahnér, 010-487 52 62

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande får jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.  
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se