Fler skrivs in i sysselsättningsfasen

En av fem arbetslösa i Västmanlands län har varit utan jobb i över två år. Allt fler skrivs också in i Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas, sysselsättningsfasen. Nu gör Arbetsförmedlingen en satsning för att få fram fler bra sysselsättningsplatser.

– För den som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid är en sysselsättningsplats oerhört viktig. En meningsfull plats ger meriter, erfarenheter och ett bättre självförtroende som kan bana väg för ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Arbetsgivare som ställer upp och erbjuder platser gör en stor samhällsinsats men får också mycket tillbaka, säger Kauko Leppälä, arbetsförmedlingschef med områdesansvar Västerås.

Under mars skrev 700 personer in sig som öppet arbetslösa i länet, vilket var 30 fler än vid samma tidpunkt för ett år sedan. Det totala antalet arbetslösa ökade därmed med 370 till drygt 12 550 personer under den senaste tolvmånadersperioden. Det motsvarade 10,2 procent av den registerbaserade arbetskraften i mars, jämfört med 10,1 procent för ett år sedan och 10,3 procent förra månaden.

Drygt hälften av de inskrivna, 6 350 personer, var öppet arbetslösa. Resterande 6 200 deltog i något av Arbetsförmedlingens program varav cirka 3 100 personer i Jobb- och utvecklingsgarantin. Av dessa befann sig 1 019 personer i sysselsättningsfasen, tidigare kallad fas 3, jämfört med 859 för ett år sedan.

Statistiken för mars visar vidare att 1 170 personer skrevs ut från Arbetsförmedlingen i länet för att de fått jobb, vilket var 260 färre än för ett år sedan. Antalet som varslades om uppsägning minskade med 100 till omkring 40 personer. Arbetsgivarna anmälde samtidigt drygt 2 000 lediga platser till arbetsförmedlingarna, en minskning med 560 jämfört med mars i fjol.

Läs mer om arbetsmarknaden i Västmanland i bifogat faktaunderlag och diagrambilder. Där finns även siffror över arbetslösheten i övriga län.

Fotnot: Arbetslösheten i riket uppgick till 8,5 procent i mars, samma som för ett år sedan.

Fakta om statistiken

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men man behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa - de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information: arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik

Se även: http://www.scb.se/aku

För kommentarer: Kauko Leppälä, arbetsförmedlingschef med områdesansvar Västerås, 010-486 62 20

Ytterligare information: Marwin Nilsson, utredare, 010-487 49 25

Presskontakt: Kristina Falk, 010-487 47 80

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se