Fortsatt minskad arbetslöshet

Fler lediga platser och fortsatt minskad arbetslöshet – så ser utvecklingen ut på arbetsmarknaden i Västmanlands län. Under juli månad nyanmäldes 1 099 lediga platser till Arbetsförmedlingen, vilket är 341 fler än i juli förra året.

Antalet öppet arbetslösa och arbetsökande i program minskar totalt sett, även bland ungdomar, men har ökat något hos utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning. Öppet arbetslösa och arbetsökande i program var i Västmanlands län totalt 11 380 personer i juli (16-64 år). Det är en minskning med 1 220 personer jämfört med juli förra året.

Fler män än kvinnor får arbete

I Västmanlands län är ungefär lika många män som kvinnor arbetslösa, men arbetslösheten minskar snabbare bland männen än bland kvinnorna.

Antalet kvinnor som var öppet arbetslösa eller sökande i program var i juli 5 578 stycken, vilket är en minskning med 221 personer jämfört med juli förra året. För männen är motsvarande siffra 5 802 personer och det är en minskning med 999 personer jämfört med juli förra året.

– Orsaken till att fler män än kvinnor får jobb är att männen i större utsträckning än kvinnor gynnas av konjunkturuppgången. Många av de lediga jobben finns inom industri och bygg, vilket är traditionellt mansdominerade branscher, säger Kauko Leppälä, arbetsförmedlingschef i Västerås.

Bifogar faktaunderlag med utförligare information för juli.

Länk till månadsstatistik på Arbetsförmedlingens webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

Månadsstatistiken för augusti publiceras den 13 september kl. 10.00.

För kommentar:
Kauko Leppälä, arbetsförmedlingnschef
Tel: 010-486 62 20

Ytterligare information:
Maria Salomonsson, utredare
010-487 67 19

Presskontakt:
Anneli Hedlund, informatör
010-487 66 23

----------------------------------------------------------------

Anneli Hedlund
informatör
Arbetsförmedlingen | Informationsavdelningen
Box 332, 581 03 Linköping | Besök: Storgatan 8
Telefon: 010-487 66 23 | Fax: 013-20 28 50
E-post: anneli.hedlund@arbetsformedlingen.se
Webb: www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar