Kort om arbetsmarknaden för Västmanlands län, januari

Inom parentes anges motsvarande siffror för januari föregående år.

  •  9,0 procent var inskrivna som arbetslösa (9,5).* Sammanlagt 11 741 personer (12 151) varav 2 061 inom etablering (2 402). 
  •  12,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (14,7).* Sammanlagt 1 807 personer (2 143) varav 426 inom etablering (505).
  • 5 316 personer var öppet arbetslösa (6 137).
  •  6 425 personer deltog i program med aktivitetsstöd (6 014) varav 1 064 inom etablering (671). 
  •  775 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (837). 
  • 1  092 personer fick arbete (1 010) varav 54 inom etablering (55).
  •  57 personer varslades om uppsägning (33). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för februari publiceras den 12 mars kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Vid årsskiftet 2017-2018 övergick etableringsuppdraget till att bli etableringsprogrammet. Detta innebär att vissa administrativa rutiner förändrats, bland annat att de som avvaktar beslut om etableringsplan inte längre statistikförs som att ingå i etablering (etableringsprogrammet). Denna förändring bedöms minska antalet inskrivna inom etablering med drygt 2 000 personer på riksnivå.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

......................................................................................

För information: Marcus Löwing, analytiker, 010-487 62 64

Presskontakt: Jonas Landahl 010-488 78 26 

Följ oss på Twitter: @Arbetsformed 

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se