Något lägre arbetslöshet i Västmanlands län

Arbetslösheten är något lägre jämfört med samma månad året innan men minskningen är mindre än tidigare. I februari 2017 var 12 140 personer arbetslösa eller 9,5 procent. Ungdomsarbetslösheten fortsätter att sjunka.

Arbetslösheten minskar för inrikes födda samtidigt som den ökar för utrikes födda. Och antalet arbetslösa med längre arbetslöshetstider blir allt fler. Samtidigt minskar ungdomsarbetslösheten från 16,1 procent av arbetskraften i februari 2016 till 14,5 procent i februari 2017. En minskning med 269 personer.

Ökning av inskrivna personer inom etableringsuppdraget

I slutet av februari omfattade etableringsuppdraget totalt 2 925 deltagare varav 2 430 inskrivna arbetslösa. Av dessa var 985 kvinnor och 1 445 män. För ett år sedan omfattade etableringsuppdraget totalt 2 060 inskrivna arbetslösa. Den grupp av inskrivna arbetslösa som varit utan arbete mer än 12 månader har ökat med 3 procent, jämfört med samma månad föregående år, och uppgick i slutet av januari till 5 227 personer.

Att få fäste på arbetsmarknaden

I slutet av februari månad hade 2 859 personer ett arbete med stöd, vilket är 149 fler jämfört med året innan. Av dessa omfattades 2 270 av särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Trygghetsanställning och lönebidrag är de största insatserna för personer med funktionsnedsättning (omfattande 1 037 respektive 924 personer).

- Våra stöd underlättar för många att få fäste på arbetsmarknaden. Det kan till exempel vara en fysisk anpassning av arbetsplatsen eller stöd i hur man kan lägga upp arbetet. Arbetsgivaren kan också få ekonomisk kompensation, säger Kauko Leppälä, chef för arbetsförmedlingen i Västerås.

  • För kommentarer : Kauko Leppälä, chef, arbetsförmedlingen i Västerås, 010-486 62 20
  • För information : Marcus Löwing, analytiker, 010-487 62 64
  • Presskontakt : Jonas Landahl, 010-488 78 26

Följ oss på Twitter: @PressAf

.....................................................................

Kort om arbetsmarknaden för Västmanlands län, februari 2017

(Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2016)

  •   9,5 procent var inskrivna som arbetslösa (9,7).* Sammanlagt 12 140 personer (12 250) varav 2 430 inom etablering (2 060).
  •   14,5 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (16,1).* Sammanlagt 2 096 personer (2 365) varav 500 inom etablering (341).
  •   5 900 personer var öppet arbetslösa (6 188) varav 1 624 inom etablering (1 576)
  •   6 240 personer deltog i program med aktivitetsstöd (6 062) varav 806 inom etablering (484).
  •   667 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (675) varav 99 inom etablering (79).
  •   972 personer fick arbete (1 152) varav 47 inom etablering (21).
  •   118 personer varslades om uppsägning (308).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd . Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa . Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Månadsstatistiken för mars publiceras den 10:e april kl. 8.00

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar