Oförändrad arbetslöshet i Västmanland

Under oktober är arbetslösheten marginellt lägre jämfört med samma period föregående år och övergången till arbete ligger stabilt. Den trendmässiga minskningen av ungdomsarbetslösheten håller i sig, men skillnaderna i arbetslöshetsnivåer mellan de olika kommunerna i länet består.  

Antalet inskrivna arbetslösa minskade något i länet och uppgick i slutet av oktober till 11 658 personer (9,2 procent), vilket är 28 färre än i fjol. Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska och uppgick i slutet av oktober till 13,4 procent, vilket kan jämföras med 15,1 procent i oktober 2016.

Stor variation mellan kommunerna

Arbetslösheten varierar mellan kommunerna i Västmanlands län. Högst var den i Fagersta kommun med 12,4 procent och lägst i Skinnskatteberg, 7,5 procent. I riket uppgick arbetslösheten till 7,4 procent.

Utan arbete mer än 12 månader

Den grupp av inskrivna arbetslösa som varit utan arbete mer än 12 månader har ökat med 5 procent, jämfört med samma månad föregående år, och uppgick i slutet av oktober till 5 400 personer. Det motsvarar 46 procent av de totala antalet inskrivna arbetslösa. Det är framför allt grupperna utrikesfödda och förgymnasialt utbildade där det sker ökning.

- För att motverka den relativt höga arbetslösheten i länet behöver vi fokusera på de två grupperna utrikes födda och förgymnasialt utbildade, för vilka arbetslöshetstiderna har ökat. Här behövs fortsatt satsning på arbetsgivararbetet och på att få så många så möjligt att gå en gymnasieutbildning. Västmanlands län står inför en rad arbetsmarknadspolitiska utmaningar, inte minst den stora variationen av arbetslöshet mellan kommunerna, säger Kauko Leppälä, chef för arbetsförmedlingen i Västerås.

Kort om arbetsmarknaden för Västmanlands län, oktober 2017

(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2017)

  •  9,2 procent var inskrivna som arbetslösa (9,3).* Sammanlagt 11 658 personer (11 686) varav 2 233 inom etablering (2 203).
  •  13,4 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,1).* Sammanlagt 1 915 personer (2 186) varav 465 inom etablering (427).
  •  5 515 personer var öppet arbetslösa (5 762) varav 1 456 inom etablering (1 557)
  •  6 143 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 924) varav 777 inom etablering (646).
  •  762 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (749) varav 50 inom etablering (80).
  •  1 172 personer fick arbete (1 189) varav 64 inom etablering (55).
  •  190 personer varslades om uppsägning (109).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för november publiceras den 14 december kl. 8.00

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

……………………………………………………………………………………………………………………….

  • För kommentarer: Kauko Leppälä, chef, arbetsförmedlingen i Västerås, 010-486 62 20
  • För information: Marcus Löwing, analytiker, 010-487 62 64
  • Presskontakt: Jonas Landahl, 010-488 78 26

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se