Oväntat många nya jobb

Efter två månaders kräftgång ökade antalet nyanmälda lediga platser till arbetsförmedlingarna i Västmanlands län under februari. Arbetslösheten var i stort sett oförändrad, visar Arbetsförmedlingens nya statistik.

Under månaden anmälde arbetsgivarna i länet 2 200 platser till arbetsförmedlingarna i regionen. Det var 300 fler än i februari för ett år sedan. Bland de nya jobben fanns 320 ferieplatser varav de flesta inom vård och omsorg.

– Det är väldigt positivt att de lediga jobben ökar, även om en del av ökningen kan förklaras av ferieplatserna. På Rekryteringsmässan som Arbetsförmedlingen var med och arrangerade förra veckan fanns hela 2 000 lediga jobb att söka men så hade vi också rekordmånga besökare. Hela 14 500 kom till Västerås och Eskilstuna varav 10 500 bara till Västerås, konstaterar Kauko Leppälä, arbetsförmedlingschef med områdesansvar Västerås.

I slutet av februari var 12 700 personer öppet arbetslösa eller deltagare i program i länet. Det motsvarade 10,3 procent av arbetskraften, jämfört med 10,2 procent i januari och 10,4 procent för ett år sedan.

Knappt 3 400 av dessa var ungdomar mellan 18 och 24 år, 150 fler än för ett år sedan, motsvarande 22,8 procent av arbetskraften.

Totalt 1050 av de inskrivna vid arbetsförmedlingarna fick jobb i februari, vilket var 200 färre än för ett år sedan. Av dem som fick arbete var 280 ungdomar mellan 18 och 24 år.

Samtidigt var det fler som skrev in sig som nya arbetslösa. Totalt 760 personer, vilket var 90 fler än i februari 2011. Cirka 140 personer varslades om uppsägning, en ökning med 60 personer på ett år.

Läs mer om arbetsmarknaden i Västmanland i bifogat faktaunderlag och diagrambilder.

Fotnot: Arbetslösheten i riket uppgick till 8,7 procent i februari, att jämföra med 8,8 procent ett år tidigare.

Fakta om statistiken

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men man behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa - de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information: arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik

Se även: http://www.scb.se/aku

För kommentarer: Kauko Leppälä, arbetsförmedlingschef med områdesansvar Västerås, 010-486 62 20

Ytterligare information: Marwin Nilsson, utredare, 010-487 49 25

Presskontakt: Kristina Falk, 010-487 47 80

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar