2 500 arbetsgivare intervjuas i länet

Under de närmaste veckorna kommer ungefär 2 500 arbetsgivare i Västra Götalands län att ha intervjuats av Arbetsförmedlingen. Intervjuerna är ett sätt att ta reda på framtidsutsikterna och hur läget är på arbetsmarknaden inför den prognosrapport som presenteras i mitten av juni.

Över 16 500 arbetsgivare över hela landet får besök av Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarna får besvara frågor om hur de ser på framtiden, hur många anställda de har och också om de har planer på att anställa fler. I Västra Götalands län är det cirka 2 500 arbetsgivare som blir intervjuade.

– Intervjuerna är stommen i vårt arbete med prognosen men det är också värdefulla arbetsgivarkontakter för arbetsförmedlarna runt om i landet, säger Adnan Habibija, analytiker på Arbetsförmedlingen i Västra Götalands län. Kontakterna gör det också lättare för oss att matcha arbetssökande mot arbetsgivarens rekryteringsbehov och stötta de arbetssökande som behöver hjälp att ta sig in på arbetsmarknaden.

Prognosen blir allt viktigare

Materialet från intervjuerna bearbetas av Arbetsförmedlingens analysavdelning och sammanställs i en prognos om arbetsmarknadsutsikterna i varje län för åren 2017 och 2018. Det görs också en rikstäckande prognos.

– Prognosen blir allt viktigare när bristen på arbetskraft blir allt större och vi måste ta tillvara på till exempel nyanländas erfarenheter och kunskaper på ett bra sätt, säger Michael Leufkens, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Nordvästra Götaland. Den är också viktig för att nå ut till exempelvis utbildningsväsendet om vad som kommer att vara bristyrken på längre sikt.

Vad frågar arbetsförmedlarna?

Intervjuerna handlar bland annat om efterfrågan av varor och tjänster, sysselsättningsutveckling, upplevd brist på arbetskraft och vilken kompetens som länets arbetsgivare är i behov av i nuläget och inför framtiden.

Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. De presenteras två gånger per år, nästa gång den 13 juni. Prognoserna har genom åren visat sig vara mycket träffsäkra.

Bifogat till pressmeddelandet finns Arbetsförmedlingens prognosrapport för Västra Götalands län 2017.

För kommentarer: Michael Leufkens, Marknadschef Arbetsförmedlingen, 010-486 62 31
För information: Adnan Habibija, analytiker, 488 93 82
Presskontakt: Olof Lönnehed, informatör, 010-488 46 03


 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se