6,2 procents arbetslöshet i Västra Götaland

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för månad i korthet för Västra Götalands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om april 2018, Västra Götalands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2017)

  • 6,2 procent var inskrivna som arbetslösa (6,5).* Sammanlagt 52 122 personer
    (53 348) varav 8 545 inom etablering (9 710).
  • 7,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,4).* Sammanlagt 6 619 personer (7 627) varav 1 404 inom etablering (1 806).
  • 27 569 personer var öppet arbetslösa (28 002).
  • 24 553 personer deltog i program med aktivitetsstöd (25 346) varav 4 461 inom etablering (3 406).
  • 3 338 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (2 747).
  • 6 059 personer fick arbete (6 276) varav 205 inom etablering (205).
  • 480 personer varslades om uppsägning (299).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

 

Månadsstatistiken för maj publiceras den 14 juni kl. 8:00

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

För information: Sarah Nilsson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 48 06
Presskontakt: Olof Lönnehed, kommunikatör, 010-488 46 03
 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se