Arbetsförmedlingen ger varslade på SAAB nya möjligheter med Globaliseringsfonden

Så har de varslade på SAAB och underleverantörer fått nya möjligheter genom Europeiska Globaliseringsfonden. Vid en konferens i Trollhättan, torsdagen den 7 februari, redovisar Arbetsförmedlingen resultat bland annat för hur många som fått arbete, utbildning och hjälp till start av näringsverksamhet samt ger exempel på utbildningar och insatser som möjliggjorts med hjälp av globaliseringsfonden.

- Med medel från Europiska Globaliseringsfonden kan vi fatta beslut som ibland går utöver vad vi normalt gör. Vi kan till exempel bevilja studier på Yrkesvux och vissa utbildningar på högskola, om vi efter en arbetsmarknadspolitisk bedömning ser att det är den bästa vägen för att en person ska få nytt arbete, säger projektledare Sören Johansson, Arbetsförmedlingen Trestad Industri.

Media är välkomna att delta.

Tid: 7 februari kl. 09.30-15.45
Plats: Scandic Swania, Storgatan 47-49 Trollhättan

Program

9:30 – 9:35 Konferensen startar
Mats Engblom, Arbetsförmedlingen, dagens moderator, hälsar alla välkomna.

9:35 – 10:00 Nuläge: Här står vi idag
Malin Blomgren, chef på Arbetsförmedlingens enhet för EU-fondsamordning. En presentation av projektet SAAB, bakgrund och vad som hittills har uppnåtts.

10:00 – 10:40 EGF:s betydelse för Europa
Isabelle Prondzynski, representant för Europeiska Kommissionen.

10:40 – 11:00 Yrkesvux
Hans Andersson, rektor Lärcentrum, berättar om komvux-utbildningar som bedrivs i Trollhättan inom ramen för EGF-projektet.

11.00 – 11.10 Från bilbyggare till undersköterska
Lennart Johansson, går utbildning med stöd från Globaliseringsfonden.

11:10 – 11:30 Paus med mingel och diskussion

11:30 – 11:50 Globaliseringsfonden öppnar högskolan
Ingrid Elisson, Högskolan Väst, presenterar utbildningsinsatser som fonden skapat möjligheter att genomföra.

11:50 – 12:00 Att få möjlighet att kompetenshöja sig.
Att var ”elev” på högskolan.

12.00 -12.30 Arbetsmarknadsläget och prognoser
Håkan Gustavsson, Arbetsförmedlingens analys avdelning.

12:30 – 13:30 Lunch

13:30 – 14:00 Innovatum Science Center
Peter Zienau projektledare Innovatum.

14:00 – 14:30 Framtid: Visioner och möjligheter
Niklas Pettersson, chef Arbetsförmedlingen Trestad Industri.

14:30 – 14:45 Presentation av projektgruppen

14:45 – 15.15 Eftermiddagsfika

15:15 – 15:40 EGF-projektet t o m 24 maj 2014
Sören Johansson, projektledare
Vilka möjligheter ger Globaliseringsfonden?
Start av egen verksamhet.
Det är oss du kontaktar när du har frågor.  

15:40–15:45 Avslutning

För kommentarer och mer information: Projektledare Sören Johansson, Arbetsförmedlingen Trestad Industri, tfn 010-486 52 84.
Presskontakt: Angélique Rooth, 010-488 31 97.

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar