Arbetsförmedlingen intervjuar över 2 400 arbetsgivare i länet

Vilka konsekvenser får den allt större bristen på arbetskraft?

De närmaste veckorna kommer över 2 400 arbetsgivare i Västra Götalands län att intervjuas av Arbetsförmedlingen.

Intervjuerna resulterar i en prognos om läget och hur framtidsutsikterna ser ut på svensk arbetsmarknad som presenteras i december.

Arbetsförmedlingens senaste prognos visade på en urstark arbetsmarknad där sysselsättningen väntas öka med sammanlagt 149 000 personer i landet i år och nästa år. Samtidigt fortsätter  bristen på arbetskraft att stiga, något som bedöms  bromsa tillväxten av jobb.  

Den här veckan gick startskottet för Arbetsförmedlingens prognosarbete. I höst planerar Arbetsförmedlingen att intervjua över 2 000 privata arbetsgivare och drygt 350 offentliga verksamheter runtom i Västra Götalands län.

– Vi kommer bland annat att fråga hur bristen på arbetskraft har utvecklats och om den har fått arbetsgivarna att fortsätta sänka sina krav på utbildning och erfarenhet, säger Sara Andersson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen i Västra Götaland.

Arbetsförmedlingen kommer också att undersöka hur både privata och offentliga arbetsgivare ser på framtiden, hur många anställda de har och om de planerar att nyanställa.

– Intervjuerna med arbetsgivare i varje kommun i hela länet är nödvändiga för vårt arbete med prognosen. De är också viktiga för att fånga upp arbetsgivarnas rekryteringsbehov, säger Sara Andersson.

Intervjumaterialet ska bearbetas av Arbetsförmedlingens analysavdelning och sammanställs i en arbetsmarknadsprognos som publiceras i den 13 december.

Prognosen för arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län 2018 presenteras vid seminarier i Borås och Göteborg.

Den senaste prognosen för Västra Götalands län publicerades 13 juni och bifogas detta pressmeddelande.

För information: Sara Andersson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 68 54
Presskontakt: Olof Lönnehed, informatör, 010-488 46 03


 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se