Arbetsförmedlingen kraftsamlar för att möta ungdomsarbetslösheten

Den 18 april i Göteborg och 4 maj i Stockholm genomförs konferenser för landets arbetsförmedlingschefer och  arbetsförmedlare som arbetar med arbetssökande i åldern 18-24 år. Syftet med konferenserna är att presentera de olika verktyg som finns till förfogande för att ungdomar ska få jobb eller utbildning så snabbt som möjligt. Stort fokus kommer att läggas på hur vi kan utveckla vårt arbete med arbetsgivare.

I en nyligen lämnad återrapport till regeringen identifierar Arbetsförmedlingen ett antal utvecklingsområden för att effektivare kunna bekämpa ungdomsarbetslösheten. Några exempel är:

  • vi behöver ta reda på vilka åtgärder som krävs för att kunna öka antalet deltagare inom folkhögskolesatsningen
  • vi behöver motivera ungdomar att återgå till utbildning och åtgärder för att bättre kunna stödja ungdomar som finns ”utanför systemen”
  • inslaget av praktik i olika utbildningar bör öka
  • samarbetet mellan olika aktörer som ska verka för ungdomars möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden måste förbättras
  • möjligheter till lärlingsplatser bör utvecklas så att Arbetsförmedlingen kan arrangera lärlingsutbildningar inom branscher där denna möjlighet inte finns idag.

- Vi har fått utökade resurser till personal och arbetsmarknadspolitiska program. Nästa steg blir att informera arbetsgivarna om vad de kan vinna på att anställa en arbetslös ungdom, säger Michael Leufkens, chef för Arbetsförmedlingen i Göteborg

Media är välkomna att besöka konferensen.

Tid och plats: 18 april, kl 10-16 på Svenska mässan, entré 5 Korsvägen.

För kommentarer: Michael Leufkens, chef Arbetsförmedlingen i Göteborg , 010-486 62 31
För information: Petra Jansson, ungdomsstrateg, 010-486 76 15
Presskontakt: Peter Nilsson, pressansvarig, 010-486 76 20

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar