Arbetslösheten i juli på samma nivå som innan lågkonjunkturen

Arbetslösheten i Västra Götaland var i juli 2011 lägre än i samma månad 2009. Sedan början av 2010 har arbetslösheten i länet sjunkit tack vare den förbättrade arbetsmarknaden och arbetslösheten ligger nu på ungefär samma nivå som före lågkonjunkturen. Det var under hösten 2009 som arbetslösheten ökade kraftigt.

I slutet av juli 2011 var sammanlagt 60 701 personer inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller i program) i länet, vilket motsvarar 6,0 procent av befolkningen i åldrarna 16-64 år. Det är en minskning med 10 255 personer eller 14,5 procent jämfört med juli 2010. Som andel av befolkningen har den totala arbetslösheten i länet minskat med 1,0 procentenheter sedan juli 2010.

Drygt 5 500 arbetslösa fick arbete i länet i juli

Under juli månad påbörjade 5 517 personer av de inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län någon form av arbete.Av dem som fick arbete i juli 2011 var:

  • 2 813 kvinnor (51,0 procent) och 2 704 män (49,0 procent)
  • 1 637 ungdomar (18-24 år)
  • 1 533 utrikesfödda
  • 641 personer med funktionsnedsättning

I bifogat underlag finns mer information om arbetsmarknadsläget i länet.

Statistik för hela landet och övriga län finns på vår webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

Augusti månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 13 september.

För kommentarer: Per Olsson, chef Arbetsförmedlingen Göteborg Halland, 0705-74 65 94
För information: Jens Sandahl, analytiker, 010-486 92 70
Presskontakt: Peter Nilsson, informatör, 010-486 76 20

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar