Avvaktande läge på arbetsmarknaden i Västra Götaland

Februari månads arbetsmarknadsstatistik för Västra Götalands län visar små förändringar jämfört med januari. Inte heller om man jämför med februari 2011 ser man några större skillnader. De lediga platserna som anmälts är marginellt fler, arbetslösheten är något högre, ungdomsarbetslösheten har ökat obetydligt och antalet personer som berörs av varsel är bara något högre i år än förra året.

Det finns tecken på att arbetsmarknaden har svalnat i takt med konjunkturinbromsningen. Skillnaden i arbetslöshet mellan könen ökar, vilket är ett resultat av att nedgången drabbat mansdominerad industri hårdare än andra branscher.

- Vårmånaderna är normalt den tid då arbetslösheten minskar mest. Vi får titta närmare på de kommande månaderna för att kunna bedöma hur arbetamarknaden utvecklas i länet, säger Jens Sandahl, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Lediga platser och personer som fått arbete
Antalet nyanmälda platser i Västra Götalands län i februari var 12 249 .Motsvarande siffra i februari 2011 var 11 740.

Under februari påbörjade 7 054 personer av de inskrivna arbetssökande i Västra Götalands län någon form av arbete, vilket kan jämföras med motsvarande siffra i februari i fjol som var 7 584. Av dem som fick arbete i februari 2012 var:

  • 3 485 kvinnor (49,4 procent) och 3 569 män (50,6 procent)
  • 1 695 ungdomar (18-24 år)
  • 1 826 utrikesfödda
  • 781 personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

I bifogat underlag finns mer information om arbetsmarknadsläget i länet.

Statistik för hela landet och övriga län finns på vår webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

Mars månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 17 april.

För kommentarer: Per Olsson, chef Arbetsförmedlingen Göteborg Halland, 0705-74 65 94
För information: Jens Sandahl, analytiker, 010-486 92 70
Presskontakt: Peter Nilsson, informatör, 010-486 76 20

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar