Drygt 7 500 fick arbete under mars månad

Under mars 2013 fick 7 594 personer arbete jämfört med 8 175 i mars för ett år sedan.

Av de som fick arbete under mars 2013 var:

-          3 570 kvinnor (47,0 procent och 4 024 män (53,0 procent)

-          1 942 ungdomar (18-24 år)

-          1 957 utrikesfödda

-          967 personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

I stort sett still
I slutet av mars var totalt 66 543 personer inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) på Arbetsförmedlingarna i länet. Som andel av arbetskraften är den totala arbetslösheten i länet 8,3 procent som kan jämföras med rikets 8,7 procent.

– Arbetslösheten i länet ligger i stort sett still samtidigt som arbetslösheten i riket ökat med 0,3 procent på ett år sikt. Ser vi på inkomna varsel under mars månad så är den siffran lägre än för ett år sedan. Under mars 2013 varslades 760 personer i länet jämfört med mars 2012 då 1075 personer varslades. En trend som vi hoppas håller i sig, säger Michael Leufkens, tf marknadschef för Arbetsförmedlingen i Göteborg och Halland.

Stora skillnader
Det är stora skillnader när det gäller arbetslösheten i länet. Trollhättan har den högsta arbetslösheten i landet (16.0 procent). Samtidigt ligger arbetslösheten i Lerum på 3,8 procent, Öckerö 3,9 procent och Kungälv på 4,0 procent. Lerum, Öckerö och Kungälv hör till kommunerna med den lägsta arbetslösheten i landet.

Sticker ut
Samtidigt som arbetslösheten ligger still visar siffrorna att arbetslösheten bland män har ökat betydligt mer än för kvinnor.
Under senaste året har arbetslösheten bland män ökat med 1 669 personer samtidigt som arbetslösheten har minskat för kvinnor med 167.

– Industrin är stor i Västra Götalands län och där jobbar flest män. Det är industrin som drabbats hårdast av varsel och uppsägningar och därför stiger arbetslösheten bland män. Allra mest har unga män i åldern 16 till 39 år drabbats. fortsätter Leufkens.

Läs mer i bifogat underlag.
Statistik för landet som helhet och övriga län finns på vår webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

April månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 15 maj

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa - alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Michael Leufkens, tf marknadschef för  Arbetsförmedlingen Göteborg Halland, 070-609 38 12 eller
Britt-Inger Gravander, tf marknadschef för Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg, 010-486 34 30
För information: Jens Sandahl, analytiker, 010-486 92 70
Presskontakt: Christer Falk, pressansvarig Västra Götalands län, 010-486 29 49 eller 070-312 97 00

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar