Fler arbetslösa kvinnor – färre män

Arbetslösheten fortsätter stadigt ner i Västra Götaland. 6,4 procent var arbetslösa i slutet av oktober månad, förra året var siffran 6,8 procent. Även ungdomsarbetslösheten sjunker i rask takt och ligger nu på 8,2 procent i länet (10,1% i oktober 2016).

Men det är mest män som fått ta del av den positiva utvecklingen.

Det märks ingen avmattning på arbetsmarknaden i Västra Götalands län, nästan 2 000 personer färre var inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen jämfört med för ett år sedan. Även i de kommuner som har högst arbetslöshet minskar arbetslösheten relativt mycket.

Arbetslösheten är totalt sett högre bland män än bland kvinnor, men nu ökar antalet inskrivna kvinnor med 0,2 procent medan den minskat med 6,9 procent bland männen. Största ökningen har skett bland utomeuropeiska kvinnor där antalet ökat med 9,9 procent hos Arbetsförmedlingen. För utomeuropeiska män är ökningen blott 0,2 procent.

– Nyanlända kvinnor har generellt svårare att få fäste på den svenska arbetsmarknaden. Vi ser flera orsaker till det. Bland annat utbildningsnivå och avsaknad av efterfrågad yrkeserfarenhet, säger Eva Lindh Pernheim, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Göteborg och Halland.

Stor minskning av ungdomsarbetslösheten i Västra Götaland

Minskningen av arbetslösheten bland unga (18-24 år) är remarkabel i Västra Götalands län, sedan 2013 har den minskat med drygt 50 procent.

I slutet av oktober var 7 526 unga i länet arbetslösa, det är en minskning från förra året med 17,4 procent. Det överträffar minskningarna i de två andra storstadslänen; Stockholm (4,8%) och Skåne (2,5%) rejält.

Kort om arbetsmarknaden för Västra Götalands län, oktober 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2016.

 • 6,4 procent var inskrivna som arbetslösa (6,8).* Sammanlagt 52 533 personer
  (54 461) varav 9 085 inom etablering (8 639).
 • 8,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,1).* Sammanlagt 7 526 personer (9 109) varav 1 626 inom etablering (1 553).
 • 28 376 personer var öppet arbetslösa (29 208) varav 5 576 inom etablering
  (5 822).
 • 24 157 personer deltog i program med aktivitetsstöd (25 253) varav 3 509 inom etablering (2 828).
 • 3 957 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (4 175) varav 177 inom etablering (490).
 • 5 908 personer fick arbete (6 128) varav 351 inom etablering (134).
 • 477 personer varslades om uppsägning (804).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för november publiceras 14 december kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Eva Lindh-Pernheim, Marknadschef Arbetsförmedlingen Göteborg, 010-486 29 01
För information: Sandra Offesson, analytiker, 010-486 39 78
Presskontakt: Olof Lönnehed, informatör, 010-488 46 03

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se