Fortsatt avvaktande arbetsmarknad i Västra Götalands län

Antalet nyanmälda platser var marginellt färre under mars 2012 jämfört med mars 2011.  65 041 personer var i mars inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller i program) och det är en ökning med 1 932 personer jämfört med mars 2011.

–Vi ser en liten negativ förändring när det gäller både nyanmälda platser och antalet arbetslösa. Varselsiffrorna är också betydligt högre än för ett år sedan men det beror till största delen på den stora förestagsnedläggelsen i Trollhättan. Den påverkar varselnivån rejält, säger Jens Sandahl, analytiker och tillägger.
– Självklart har den här företagsnedläggelsen även påverkat arbetslöshetssiffrorna i negativ riktning.

Personer som fått arbete under mars 2012
Drygt 8 175 personer av dem som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Västra Götalands län fick någon form av arbete under mars 2012. Detta ska jämföras med mars 2011 då 9 033 personer fick arbete.

Av dem som fick arbete i mars 2012 var:

-      3 857 kvinnor (47,2 procent) och 4 318 män (52,8 procent)

-          1 962 ungdomar (18–24 år)

-          1 976 utrikes födda

-            859 personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Mer om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län kan du läsa i ”Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012”.

Fakta om statistiken

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men man behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa - de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik http://www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku

Arbetsmarknadsstatistiken för april månad publiceras den 11 maj 2012

För kommentarer: Per Olsson, chef Arbetsförmedlingen Göteborg Halland, 0705-74 65 94 eller Eva Lindh-Pernheim, marknadschef för Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg, 010-486 29 01.
För information: Jens Sandahl, analytiker, 010-486 92 70
Presskontakt: Peter Nilsson, informatör, 010-486 76 20

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se