Halverad ungdomsarbetslöshet på fyra år

Arbetsmarknaden i Västra Götaland visar inga tecken på avmattning, tvärtom visar det stora intresset för Arbetsförmedlingens jobbmässor från arbetsgivarna på fortsatt stora rekryteringsbehov.

Arbetslösheten minskar snabbt hos de unga, 18-24 år, i länet och ligger nu på 9,3 procent, jämfört med 10,9 för ett år sedan.

Arbetsmarknaden i Västra Götalands län är fortsatt het, liksom konjunkturen. Arbetslösheten var i slutet av februari nere på 6,8 procent, vilket är fjärde lägst bland länen i Sverige. 55 696 personer var inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i länet.

Ungdomar mellan 18 och 24 år är vinnare på arbetsmarknaden och det är en långsiktig trend. För fyra år sedan var drygt 16 000 unga arbetslösa i länet, nu är den siffran 8 585, eller 9,3 procent, alltså nästan en halvering.

– I debatten framställs ibland ungdomsarbetslösheten som ett jätteproblem, men faktum är att flertalet unga har lätt att få arbete i dag. Men vi ska absolut inte bortse från att en del ungdomar står långt ifrån arbetsmarknaden, säger Sara Andersson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Generellt är ofta utbildningsnivån avgörande för ungas chanser till arbete. Ett fullgjort gymnasium öppnar många dörrar.

Stora geografiska skillnader

Det finns emellertid grupper där arbetslösheten växer, personer med förgymnasial utbildning är en, en annan är de utrikes födda, där många har skrivits in i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag under året, en följd av den ökade flyktinginvandringen. Antalet sökande i etableringsuppdragen steg med 37 procent sedan februari 2016.

Västra Götalands län är något av ett Sverige i miniatyr, med både glesbygd och storstad. Det finns därmed stora skillnader mellan länets kommuner. Öckerö, Lerum och Kungälv har under 3 procents arbetslöshet, medan Dalslandskommunerna Åmål, Bengtsfors och Mellerud ligger på 13 procent eller mer.

 

Kort om arbetsmarknaden för Västra Götalands län, februari 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2016.

 • 6,8 procent var inskrivna som arbetslösa (7,2).* Sammanlagt 55 969 personer (57 672) varav 9 666 inom etablering (6 910).
   
 • 9,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,9).* Sammanlagt 8 585 personer (9 939) varav 1 801 inom etablering (1 062).
   
 • 29 945 personer var öppet arbetslösa (30 437) varav 6 309 inom etablering (4 480).
   
 • 26 024 personer deltog i program med aktivitetsstöd (27 235) varav 3 357 inom etablering (2 430).
 • 3 444 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (3 819) varav 345 inom etablering (266).
 • 5 409 personer fick arbete (6 357) varav 153 inom etablering (131).
 • 381 personer varslades om uppsägning (413).

* Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för mars publiceras 10 april kl. 8:00

För kommentarer och information: Sara Andersson, analytiker, 487 68 54
Presskontakt: Olof Lönnehed, informatör, 010-488 46 03


 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se