Månadsstatistiken för Västra Götalands län för januari 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Västra Götalands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om januari 2018, Västra Götalands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2017)

  • 6,5 procent var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt 54 297 personer (56 242) varav 8 685 inom etablering (9 463).
  • 7,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,5).* Sammanlagt 7 266 personer (8 803) varav 1 454 inom etablering (1 757).
  • 30 146 personer var öppet arbetslösa (30 644) varav 4 972 inom etablering (6 322).
  • 24 151 personer deltog i program med aktivitetsstöd (25 598) varav 3 713 inom etablering (3 141).
  • 4 743 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (4 550).
  • 5 753 personer fick arbete (5 946) varav 186 inom etablering (155).
  • 527 personer varslades om uppsägning (352).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Fotnot: Vid årsskiftet 2017-2018 övergick etableringsuppdraget till att bli etableringsprogrammet. Detta innebär att vissa administrativa rutiner förändrats, bland annat att de som avvaktar beslut om etableringsplan inte längre statistikförs som att ingå i etablering (etableringsprogrammet). Denna förändring bedöms minska antalet inskrivna inom etablering med drygt 2 000 personer på riksnivå.

Månadsstatistiken för februari publiceras 12 mars kl. 8:00

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag, en karta med aktuell arbetslöshet i varje kommun i länet. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Statistik/Manadsstatistik.html

För information: Sarah Nilsson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 48 06
Presskontakt: Olof Lönnehed, kommunikatör, 010-488 46 03
 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se