Spanska läkare fyller vakanserna på vårdcentralerna

Under året har över 30 läkare från Spanien anställts av Västra Götalandsregionen för att bland annat tjänstgöra som allmänläkare på olika vårdcentraler i länet. Rekryteringen är resultatet av ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Arbetsförmedlingen, där Eures-rådgivare i Sverige och Spanien varit aktiva.

– Det här bara början. Västra Götalandsregionen räknar med att behöva anställa drygt 200 läkare under en femårsperiod och det är svårt att hitta dem i Sverige. Under våren är planen att fler läkare ska komma hit, säger Thomas Engel, Eures-rådgivare i Göteborg.

Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen/Eures och Västra Götalandsregionen har pågått sedan juni 2012 och i oktober samma år kom 23 distriktsläkare hit. Tidigare har Eures även varit involverade i läkarrekryteringar till andra landsting, då från Italien.

I december startar sökandet efter fler intresserade läkare i Spanien. Planen är att genomföra intervjuer med intressanta kandidater i Madrid i slutet av april. I denna omgång deltar landstingen i Landstinget i Värmland, Västernorrland, Norrbotten, Västerbottens och Västra Götalandsregionen.

Thomas Engel kan förmedla kontaktuppgifter till rekryteringsansvariga på VG-regionen och någon av de hitrekryterade läkarna om så önskas.

Fakta Eures

Eures – European Employment Services är ett nätverk av offentliga arbetsförmedlingar inom EU/EES och Schweiz med uppgift att främja den fria rörligheten på arbetsmarknaden, se http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=sv

Liksom annan service från Arbetsförmedlingen rekrytering genom Eures kostnadsfri. Mer information finns på www.arbetsformedlingen.se/rekryterautomlands

För information:  Thomas Engel,  Eures-rådgivare,  010-486 26 14
Presskontakt:  Peter Nilsson,  press- och informationsansvarig,  010-486 76 20

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera