Stark efterfrågan på arbetskraft och färre arbetslösa

Fler nyanmälda jobb, färre arbetslösa, arbetslösheten bland unga minskar och färre nyinskrivna på länets Arbetsförmedlingar. Det är en kort sammanfattning av utvecklingen på länets arbetsmarknad under mars 2011.

Allt fler lediga jobb anmäls till Arbetsförmedlingarna i Västra Götalands län. Under mars ökade antalet jobb med 34,5 procent jämfört med samma månad 2010. Under första kvartalet ökade antal lediga jobb med hela 46,1 procent jämfört med 2010. Till och med mars har 34 014 nya jobb anmälts och drygt 50 procent av dessa finns i Göteborg.

Av de nyanmälda jobben fick Göteborg 4 534 (51,7 procent), Borås 779, Skövde 572, Uddevalla 514 och Trollhättan 395.

Bättre än riket
Arbetslösheten minskar snabbare i Västra Götalands län än riket. Den totala arbetslösheten har sedan i början av 2010 gått sakta nedåt. Från januari 2011 minskar arbetslösheten betydligt snabbare. I slutet av mars var den totala arbetslösheten 63 109 personer i länet. En minskning med 11 496 jämfört med mars 2010.

Fler ungdomar i arbete
Ungdomsarbetslösheten ligger fortfarande på en hög nivå men sjunker. Nu i slutet av mars var 14 464 ungdomar (18-24 år) arbetslösa och det är en minskning med 14,1 procent jämfört med 2010. Även antalet ungdomar i progam minskar.

Färre nyinskrivna
Som en följd av den förbättrade arbetsmarknaden sjunker även antalet nyinskrivna på länets Arbetsförmedlingar. Jämfört med mars 2010 minskade antalet nyinskrivna med 14 procent.

Nystartsjobben ökar
I slutet av mars 2011 var det 7 084 personer som var sysselsatta i nystartsjobb i länet. I mars 2010 var siffran 3 885 vilket innebär en ökning med 82,3 procent. Antalet utrikesfödda som hade nystartsjobb var 2 788 i mars 2011 vilket är en ökning med 86,7 procent jämfört med mars 2010.

Fortsatt stora regionala skillnader
Likt förra månaden är de regionala skillnaderna stora när det gäller den totala arbetslösheten. Kommunerna Trollhättan och Åmål ligger sämst till medan Kungälvs och Tjörns kommuner har den lägsta arbetslösheten.

Fler långtidsarbetslösa
I länet ökar långtidsarbetslösheten och därför ökar antalet inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin och Fas3. Jämfört med mars 2010 har deltagarna i de nämnda programmen ökat med 3 848 personer till 16 517.  I åldersgruppen 18-24 år ökar också antalet inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin. Detta pekar på att långtidsarbetslösheten bland unga ökar oroväckande.

Kort om mars
Av dem som fick arbete under mars 2011 var:

  • 4 230 kvinnor (46,8 procent) och 4 803 män (52,2 procent)
  • 2 271 ungdomar (18-24 år) - en ökning med 12 procent jämfört med mars 2010
  • 2 203 utrikesfödda – en ökning med 21 procent jämfört med mars 2010
  • 882 personer med funktionshinder – en ökning med 35,3 procent jämfört med mars 2010

Läs mer om arbetsmarknadsläget i bilagan ”Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars månad 2010”.

Statistik för län och kommuner finns på:

www.arbetsformedlingen.se/statistik.

Fakta
Från och med den 2 mars 2011 ändrar Arbetsförmedlingen benämningen på begreppet arbetslösa till öppet arbetslösa i vår statistikredovisning. Orsaken är att Statistiska Centralbyrån SCB, som är den myndighet som presenterar den officiella arbetslöshetsstatistiken, också använder termen arbetslösa men definierar den på ett annat sätt. För att minska risken för oklarheter byter vi därför benämning.

Arbetsförmedlingens definition av öppet arbetslösa förblir densamma som vår tidigare definition av arbetslösa nämligen arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete samt inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

April månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 13 maj 2011 klockan 08.00.

För kommentarer:  Per Olsson, marknadschef, 070-574 65 94
För information:  Jens Sandahl, analytiker,  010-486 92 70
Presskontakt:  Christer Falk, informatör,  010-486 29 49

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar