Stort antal nyanmälda jobb under januari

I januari anmäldes 11 953 platser till Arbetsförmedlingen i Västra Götalands län. Det är 719 fler än i januari förra året. Arbetslösheten i länet var i januari 8,5 procent, vilket kan jämföras med riket där arbetslösheten var 8,9 procent.

Trots konjunktursvackan anmäldes fler lediga jobb i januari i år än någon januarimånad de senaste åren. Av de 11 953 nyanmälda platserna anmäldes 4 869 inom vård och omsorg.

- Orsaken till ökningen är att väldigt många arbetsgivare nu anmäler sommarjobb. Av det totala antalet nyanmälda jobb under januari så är drygt 1 500 ferieplatser, säger Britt-Inger Gravander, chef för Arbetsförmedlingen Fyrbodal, Sjuhärad, Skaraborg.

Trollhättan har inte längre Sveriges högsta arbetslöshet
I januari 2013 var 68 428 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Västra Götalands län. Det är en ökning med 731 personer jämfört med januari 2012. Arbetslösheten i länet var därmed 8,5 procent i januari i år. I gruppen ungdomar (18-24 år) var 16 536 personer arbetslösa (17,1 procent), vilket är en ökning med 1 038 personer. Trollhättan, som tidigare var den kommun i Sverige som hade högst arbetslöshet, hade i januari näst högst arbetslöshet med 16,3 procent. Högst är nu arbetslösheten i Haparanda med 16,6 procent.

Det är stor skillnad vad gäller arbetslöshet mellan män och kvinnor. Antalet arbetslösa män har ökat med 1 397 personer jämfört med januari 2012 medan antalet arbetslösa kvinnor har minskat med 666 personer. Detta speglar en könsuppdelad arbetsmarknad där de sektorer där i huvudsak män arbetar drabbats hårdare av konjunkturnedgången än de sektorer där i huvudsak kvinnor arbetar.

1 195 personer varslades om uppsägning
Antalet personer som varslades om uppsägning under januari i år var 1 195. Denna siffran är betydligt lägre än motsvarande månad förra året då 3 602 personer i länet varslades om uppsägning. Den osedvanligt höga siffran beror till stor del på att det var under januari 2012 som SAAB i Trollhättan gick i konkurs.

Drygt 8 000 personer fick arbete
Av de arbetssökande i länet fick 8 031 personer någon form av arbete under januari. Samma månad förra året fick 7 115 personer arbete. Av de som fick arbete i januari i år var 4 026 kvinnor och 4 005 män, 1 982 ungdomar (18-24 år), 2 036 utrikesfödda och 994 personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Läs mer i bifogat underlag. Statistik för landet som helhet och övriga län finns på vår webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

Februari månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 8 mars.

För kommentarer: Britt-Inger Gravander, chef Arbetsförmedlingen Fyrbodal, Sjuhärad, Skaraborg. Telefon: 010-486 34 30
För kommentarer: Per Olsson, chef Arbetsförmedlingen Göteborgsregionen. Telefon: 0705-74 65 94
För information: Jens Sandahl, arbetsmarknadsanalytiker. Telefon: 010-486 92 70
Presskontakt: Angélique Rooth. Telefon: 010-488 31 97

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se