Unga vinnare på urstark arbetsmarknad

Arbetslösheten fortsätter att dala bland de unga (18–24 år) i Västra Götalands län. I slutet av september var den nere på 10,1 procent, jämfört med 11,5 procent för ett år sedan.

Stora delar av den västsvenska industrin går på högvarv och det gör att arbetslösheten minskar i Västra Götaland, snabbare än i de två andra storstadslänen. Arbetslösheten är nu nere på 6,7 procent, den lägsta septembersiffran på åtta år.

Även bland funktionsnedsatta har antalet arbetslösa minskat rejält.

Även om det har kommit rapporter från vår omvärld som indikerar en inbromsning i ekonomin så tycks det inte synas i Arbetsförmedlingens statistik från Västra Götalands län för september månad.

Faktum är att arbetsmarknaden utvecklas bättre i Västra Götaland än i Stockholms län eller Skåne. Ungdomsarbetslösheten är ett allt mindre problem i länet.

Även antalet arbetslösa funktionhindrade med nedsatt arbetsförmåga har minskat kraftigt, med 11,4 procent sedan i fjol.

– Det är mycket glädjande att se hur arbetsgivarna värdesätter de stora kompetenser som finns i den här gruppen, säger Eva Lindh Pernheim, marknadschef  för Arbetsförmedlingen i Göteborg och Halland.

Men den urstarka arbetsmarknaden i väst brottas även med problem. Många arbetsgivare uppger i samtal med Arbetsförmedlingen att de inte hittar den arbetskraft de söker. Detta riskerar att hämma fortsatt tillväxt. Samtidigt tillkommer många sökande när nyanlända från flyktingströmmen hösten 2015 nu skrivs in hos Arbetsförmedlingen. Många av de nyanlända har svårt att få arbete, trots god utbildning och erfarenhet i sitt hemland.

– Vi ser dock allt fler tecken på att arbetsgivare har fått upp ögonen för de nyanländas kompetens, speciellt inom bristyrkena, säger Eva Lindh Pernheim.

Mer om arbetsmarknadsläget i september 2016 kan du läsa i ”Arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län, september 2016"

 

Kort om september månad 2016, Västra Götalands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för september månad 2015)

  • 6,7 procent var inskrivna som arbetslösa (7,1%)*

  • 10,1 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,5%)**

  • Antal inskrivna arbetslösa (16-64 år) uppgick till 53 950 (56 650)

  • 6 620 personer fick arbete (7 160)

  • 4 590 personer anmälde sig som nya arbetslösa (4 510)

  • 18 990 nya lediga platser anmäldes (15 320)

  • 730 personer varslades om uppsägning (570)

*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

 

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

 

Oktober månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 11 november 2016

 

För kommentarer: Eva Lindh-Pernheim, Marknadschef Arbetsförmedlingen Göteborg, 010-486 29 01
För information: Adnan Habibija, analytiker, 010-488 93 82
Presskontakt: Hans G. Larsson, informatör, 010-486 05 46

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se