Ungdomsarbetslösheten rasar i länet

I dag publiceras månadsstatistiken för Västra Götalands län i maj.

Här hittar du en kort sammanfattning av uppgifter om vad som händer på arbetsmarknaden i länet.

Vill du veta mer kontakta analytikern Sara Andersson, 010-487 68 54.

Kort om maj 2017, Västra Götalands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för maj månad 2016)

  • 6,4 procent var inskrivna som arbetslösa (6,5).* Sammanlagt 51 769 personer
    (52 432) varav 9 566 i etableringen (7 072).

  • 7,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,3).* Sammanlagt 7 110 personer (8 328) varav 1 765 i etableringen (1 101).

  • 26 918 personer var öppet arbetslösa (26 530) varav 6 120 i etableringen (4 612).
  • 24 851 personer deltog i program med aktivitetsstöd (25 902) varav 3 446 i etableringen (2 460).

  • 3 212personer anmälde sig som öppet arbetslösa (3 322) varav 168 i etableringen (293).

  • 6 653 personer fick arbete (7 091) varav 277 i etableringen (154).

  • 285 personer varslades om uppsägning (556).

 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

För information: Sara Andersson, analytiker, 487 68 54
Presskontakt: Olof Lönnehed, informatör, 010-488 46 03


 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se