Utbildning ska ge fler nyanlända jobb

Den 7 februari arrangerar Arbetsförmedlingen i Säffle, Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål och Årjäng en utbildningsmässa för nyanlända. En nyhet är att alla utbildningar kombineras med svenskundervisning för att förbättra möjligheterna att få jobb.

– Det här är en grupp arbetssökande som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Tack vare att vi kopplar ihop arbetsmarknadsutbildning med svenskundervisning kan vi snabbare erbjuda nyanlända en utbildning som kan bana väg för ett jobb, säger Peter Stenebjer, chef etableringsuppdraget på Arbetsförmedlingen Säffle och Trollhättan.

Cirka 100 nyanlända som är inskrivna som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen i Säffle, Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål och Årjäng har kallats till utbildningsmässan. Fyra utbildningsanordnare och arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen kommer att finnas på plats för att informera om olika utbildningar. Det kommer även att finnas tolkar på plats.

Tid: Klockan 10-15, torsdagen den 7 februari. Media är välkomna att delta.
Plats:
Medborgarhuset, Magasinsgatan 2, Säffle

Program:  
10.00 Industri, CNC , Competens
11.00 Försäljning – och kundserviceutbildning, Miroi           
12.45 Industri, Svets, Lernia
13.45 Restaurang, Lernia

Fakta:

  • Genom Etableringsreformen, som trädde i kraft i december 2010, har Arbetsförmedlingen ett samordnande ansvar för att erbjuda vissa nyanlända invandrare insatser för att de ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Mer information finns på Arbetsförmedlingens webbplats, Etablering av nyanlända.
  • Skillnaderna vad gäller arbetslöshet är stora mellan olika grupper. I slutet av december 2012 var arbetslösheten bland personer födda i Sverige som ingår i arbetskraften 10,1 procent i Säffle, 8,7 i Bengtsfors, 8,2 i Dals-Ed, 11,1 i Åmål och 5,5 i Årjäng, medan motsvarande siffror för utrikesfödda var 34,8 procent i Säffle, 24,3 i Bengtsfors, 16,3 i Dals-Ed, 29,5 i Åmål och 14,4 i Årjäng, enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik.

För kommentarer och mer information: Peter Stenebjer, chef  etableringsuppdraget Arbetsförmedlingen Säffle och Trollhättan, 010-487 36 41,  Ullrica Ramsin, verksamhetssamordnare inom etableringsuppdraget, 010-486 50 94.
Presskontakt: Angélique Rooth, 010-488 31 97.

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar