Allt fler får nystartsjobbArbetsmarknadsläget i juni 2010 Allt fler får nystartsjobb Antalet personer i nystartsjobb ökar kraftigt. I juni sysselsatte dessa 35 000 jämfört med 20 000 för ett år sedan. Av dessa var 4 500 ungdomar under 25 år, en tredubbling på ett år. Det är en ljusning på arbetsmarknaden, även om arbetslösheten fortfarande är hög. Registrerade arbetslösa vid Arbetsförmedlingen och antalet personer i program med aktivitetsstöd var i juni sammanlagt 401 000 personer, motsvarande 8,3 procent av arbetskraften. Under första halvåret 2010 fick 313 000 personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen någon form av arbete. Det var 56 000 fler än första halvåret 2009. Antalet lediga platser som anmäldes till landets arbetsförmedlingar var under motsvarande period 297 000 platser, vilket är 56 000 fler än under första halvåret 2009. – Arbetslösheten är fortfarande hög, men under första halvåret i år har fler fått arbete och fler lediga platser anmälts till Arbetsförmedlingen jämfört med förra året. Det är bra att arbetsgivare anställer nystartsjobbare, som på detta sätt får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, säger Jan- Olof Dahlgren, stabschef, Arbetsförmedlingen. Bara under juni månad i år fick 71 000 personer någon form av arbete, nästan 9 000 fler än för ett år sedan. Det anmäldes 43 000 lediga platser till Arbetsförmedlingen, 10 000 fler än för ett år sedan. I juni var 229 000 personer anmälda arbetslösa till Arbetsförmedlingen, 4,8 procent av arbetskraften. I program med aktivitetsstöd deltog 172 000 personer, 3,6 procent av arbetskraften. Många arbetssökande får hjälp av jobbcoacher. I juni månad anlitade 10 758 personer Arbetsförmedlingens interna jobbcoacher och 20 713 anlitade extern jobbcoach. En månad efter avslutad coachning har 39 procent av de arbetssökande som i maj anlitat extern eller intern jobbcoach fått någon form av anställning.

Månadsstatistiken för juli publiceras den 12 augusti kl. 10.00

Juni 2010 jämfört med juni 2009.

Fakta om nystartsjobb Nystartsjobb är en anställning för personer som stått utanför arbetslivet länge samt för nyanlända invandrare, där privata och offentliga arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet får ekonomisk ersättning motsvarande arbetsgivaravgiften. Särskilt nystartsjobb är en anställning där målgruppen är långtidssjukskrivna och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Nystartsjobb för deltidsarbetslösa är en anställning där målgruppen är deltidsarbetslösa. För ytterligare information: http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.5fd56c4612776d4ff3380 00606/nystart_as.pdf

Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens siffror över antalet inskrivna arbetslösa är väsentligt lägre än antalet arbetslösa i SCB:s arbetskraftsundersökningar. Summan av inskrivna arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd vid Arbetsförmedlingen är den siffra som närmast svarar mot SCB:s siffra för arbetslösheten.
SCB relaterar antalet arbetslösa till arbetskraften, när man anger arbetslösheten i procent. Eftersom det saknas tillförlitlig och aktuell statistik för arbetskraften på kommun- och länsnivå, relaterar Arbetsförmedlingen till motsvarande befolkning (16-64 år) istället för till arbetskraften. Denna siffra är lägre än den som erhålls om man relaterar arbetslösheten till arbetskraften.


ARBETSFÖRMEDLINGEN - MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb. Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se PRESSMEDDELANDEARBETSFÖRMEDLINGEN - MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb. Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar