Arbetsförmedlare intervjuar 14 000 arbetsgivare

Nu sätter Arbetsförmedlingen igång att intervjua 14 000 privata arbetsgivare och representanter för offentliga verksamheter i hela
landet. Syftet är att ta reda på läget och framtidsutsikterna på arbetsmarknaden inför den prognos som presenteras i december.  

Intervjuerna, som görs över hela landet, stärker arbetsförmedlarnas relationer med lokala arbetsgivare. Dessa kontakter är värdefulla för att matcha arbetssökande mot arbetsgivarnas rekryteringsbehov och förbättra arbetet med arbetssökande som behöver hjälp in på arbetsmarknaden.

Intervjumaterialet bearbetas av Arbetsförmedlingens analysavdelning och sammanställs i en prognos för åren 2015 och 2016. Den kommer att presenteras den 9 december. Det blir en övergripande prognos för hela landet. Dessutom görs prognoser om framtidsutsikterna på
arbetsmarknaden för varje län.

Vad frågar arbetsförmedlarna?
Intervjuerna handlar bland annat om arbetsgivarnas bedömning av
efterfrågan på varor och tjänster, antal anställda nu och behovet av nyrekryteringar, arbetskraftsbrist, bristyrken och om löneutveckling. De offentliga arbetsgivarna får frågor om utvecklingen av sin verksamhet.

Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet och de görs varje vår och höst.

För kommentarer: Håkan Gustafsson, analytiker, tfn  010-486 36 30
Presskontakt: Christina Mångård, pressekreterare, tfn 010-486 70 53

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771–60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. http://www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera