Arbetsförmedlingen och Försvarsmakten fördjupar sitt samarbete

Försvarsmakten behöver årligen rekrytera minst 4000 personer till militära befattningar inom myndigheten. För att möta det kompetens- och personalförsörjningsbehovet har Försvarsmakten och Arbetsförmedlingen nu fördjupat sitt samarbete.

I veckan undertecknade Arbetsförmedlingen och Försvarsmakten en gemensam avsiktsförklaring som reglerar den långsiktiga operativa och strategiska samverkan myndigheterna emellan. Överenskommelsen bidrar till både effektivitet, utveckling och långsiktighet i samarbetet med hjälp av en central, gemensam samarbetsgrupp.

Samarbetet innebär bland annat att Arbetsförmedlingen kommer att bedriva yrkesinformation om Försvarsmakten riktat till ungdomar som är inskrivna som arbetssökande. Tillsammans skapar även myndigheterna förutsättningar för ungdomar att komplettera sina gymnasiebetyg så att Försvarsmakten ska kunna anställa dem.

– Vi ser många möjligheter med detta fördjupade samarbete, säger Anders Callert, chef för Försvarsmaktens Förbandsproduktion. Bland annat hoppas vi att på detta sätt nå fler som annars inte hade sett Försvarsmakten som ett alternativ, vi behöver exempelvis få in fler kvinnor. Ett arbete i Försvarsmakten ger även attraktiva meriter för den framtida karriären. På så sätt stärker vi tillsammans de ungas framtida möjligheter på arbetsmarknaden.

I Arbetsförmedlingens uppdrag ligger att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra. I grunden handlar det om att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad både för arbetssökande och för arbetsgivare.

– Detta samarbete är ett utmärkt och konkret exempel på hur vi tillsammans kan arbeta för att bidra till en bättre matchning på arbetsmarknaden, säger Eva-Lisa Höglund, Regiondirektör på Arbetsförmedlingen.

För fakta och kommentarer: Robert Flognfeldt, Stockholms Arbetsgivarcenter, Arbetsförmedlingen 010-488 61 02  robert.flognfeldt@arbetsformedlingen.se

Göran Oscarsson, chef Arbetsgivarrelationer Försvarsmakten, 072- 397 06 53  goran.oscarsson@mil.se

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande får jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.  

www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera