Arbetsförmedlingen säger upp leverantörer med svaga resultat

Arbetsförmedlingen arbetar med att höja kvaliteten i tjänsten Stöd och matchning. Som ett resultat av den senaste översynen säger myndigheten upp avtal med 40 leverantörer.

Idag har Arbetsförmedlingen cirka 180 leverantörer av tjänsten Stöd och matchning på drygt 1200 platser i landet.

Med tre månaders varsel avslutas nu 32 leverantörer på grund av för låga resultat. Företagen hör till de 10 procent av leverantörerna som har de lägsta resultaten vid de två senaste utvärderingarna. Ytterligare åtta leverantörer avslutas på grund av för få deltagare.

De drygt 1 400 personer som har valt en av dessa leverantörer får fortsätta under tiden tills avtalen upphör, men de har även möjlighet att välja en ny leverantör.

– Vi arbetar systematiskt med att höja kvalitet i Stöd och matchning. Idag går i genomsnitt tre av tio deltagare till jobb eller studier 90 dagar efter avslutad tjänst. Ambitionen är att resultaten ska öka rejält över tid, säger Petter Carolusson, chef för enheten Externa tjänster, på Arbetsförmedlingen.        

250 privata leverantörer
Arbetsförmedlingen anlitar omkring 250 privata leverantörer. En av de största tjänsterna är Stöd och matchning där de sökande kan välja mellan omkring 180 leverantörer. Under 2017 upphandlade Arbetsförmedlingen externa tjänster till ett värde av 5,8 miljarder kronor, varav Stöd och matchning stod för 1,3 miljarder kronor.

Valfrihetssystemet som regleras i Lagen om valfrihetssystem (LOV), gör det möjligt för leverantörerna att återkomma också till de orter där avtal sagts upp.

Rating
Stöd och matchning är en av de tjänster som Arbetsförmedlingen konkurrensutsatt och där de arbetssökande själva väljer leverantör. De som lyckas bäst med att stötta deltagarna till arbete eller studier får tre stjärnor i ett ratingsystem. I jämförelsen mellan de olika leverantörerna tar Arbetsförmedlingen hänsyn till deltagarnas förutsättningar. Om leverantören stöttar en deltagare som står långt från arbetsmarknaden väger detta tyngre i jämförelsen med deltagare som står närmare arbetsmarknaden. Kunderna söker och väljer sin leverantör på Arbetsförmedlingens hemsida där ratingen är synlig.

För att vara aktuell för tjänsten Stöd och matchning ska den arbetssökande bedömas vara redo för arbete eller utbildning inom tre månader.

Mer om Stöd och matchning och rating

Mer om Arbetsförmedlingens granskningar av upphandlade tjänster

För kommentarer: Petter Carolusson, chef enheten Externa tjänster, 010-488 78 95
Presskontakt: Maria Hillborg, pressekreterare, 010-488 44 58
Följ oss på Twitter: @PressAf

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera