Arbetsförmedlingen vann The Service Design Award

Arbetsförmedlingens koncept Växthus har tillsammans med Transformator Design vunnit en av de främsta utmärkelserna för tjänstedesign i kategorin ”Systematic and cultural change in the public sector” i Amsterdam. Juryns motivering löd: Arbetsförmedlingens sätt att jobba med dessa frågor är det mest strukturerade och systematiska arbetssättet man kan hitta i världen just nu.  

Allmänhetens förtroende för Arbetsförmedlingens verksamhet har under många år varit lågt. Därför fattades hösten 2013 ett beslut om att på allvar ta reda på orsakerna bakom förtroendesiffrorna. Detta gjordes bland annat genom att anlita Transformator Design, som utifrån tjänstedesign-metodiken genomförde ett antal kundresor för att stärka förtroendet genom att på olika sätt försöka skaffa sig en förståelse för hur myndigheten kan bli bättre på att möta arbetsgivare och arbetssökandes behov och förväntningar. I samband med att kundresorna genomfördes påbörjades också ett arbete med att ta fram ett koncept för kunddriven verksamhetsutveckling och den utvecklingsmiljö som idag kallas Växthus.

-Idag har vi en mycket god bild av våra kunders behov, beteenden, drivkrafter, förväntningar och kunskap, och en unik möjlighet att utifrån denna kunskap utveckla, förändra och förbättra vår verksamhet så att vi når kund- och samhällsnytta, säger Caroline Enevold, chef för kundriven verksamhetsutveckling.

Hela Växthuskonceptet togs också fram tillsammans med ett antal Arbetsförmedlingskontor där de parallellt arbetade både med praktiska lösningar för att öka kundnyttan och att ta fram själva konceptet i sig.

-Arbetet med ”Möjlighet att boka tid” i Växthus är ett visserligen ganska litet, men väldigt viktigt steg i Arbetsförmedlingens förnyelseresa. Genom att släppa in kunden i utvecklingsprocessen säkrar vi att vi utvecklar lösningar som möter kundernas behov, säger Caroline Enevold.

 Fakta och information Caroline Enevold, chef för kundriven verksamhetsutveckling, 010-4864934 

Presskontakt Amina Grill, pressekreterare, 010-04860752

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar