Arbetsförmedlingens kunskaper på export

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av Sida att
genomföra det hittills största internationella utbildningsprogrammet för
beslutsfattare i länder i Afrika och Asien. Totalt deltar sex olika länder och cirka
270 personer i programmet. Det pågår under fem år och omfattar en budget på 60
miljoner kronor.

Syftet med programmet är att ge ökad kunskap om hur en väl fungerande arbetsmarknad bidrar till minskad fattigdom och ett mer inkluderande och jämställt samhälle. Deltagarna är högre chefer och beslutsfattare och utbildningen ska stödja utvecklingen av arbetsmarknadsmyndigheter och arbetsmarknadspolitik i deltagarländerna.

– Det som efterfrågas mest från oss är arbetsmarknadsinformation i alla dess delar. Det gäller bland annat yrkesprognoser, arbetsmarknadsstatistik och lediga platser. Detta är områden där den svenska Arbetsförmedlingen är väl känd för att ha hög kompetens, säger Kristina Ekberg, Programansvarig projektledare på Arbetsförmedlingen.

Kristina Ekberg betonar att arbetet med att utveckla arbetsmarknadspolitiken i ett utvecklingsland behöver ta hänsyn till de förutsättningar som råder i landet.

– Den måste anpassas till landets regionala och lokala behov, men också till landets ekonomiska villkor. Många utvecklingsländer har små resurser och arbetsmarknadspolitiken måste vara flexibel och anpassningsbar. 

Andra områden som kommer att ingå i programmet är jämställdhet, anti-korruption, social dialog och hållbarhet.

Deltagande länder är Kenya, Tanzania, Etiopien, Mocambique, Bangladesh och Kambodja under 2016-2022. Den första utbildningsomgången kommer att äga rum i Sverige under våren 2017.


Fakta och information:
Kristina Ekberg, programansvarig projektledare, 010-486 23 79

Presskontakt: Erika Stenvall, pressekreterare, 010-488 93 55

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar