Arbetsförmedlingens stafettenutmärkelse 2010 Stafettenutmärkelse till Indexator och PEABStockholm 5 juli 2010 För kommentarer: Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör, Arbetsförmedlingen, tfn 010-487 23 31 Presskontakt: Christina Mångård, pressekreterare, tfn 010-486 70 53

Arbetsförmedlingens stafettenutmärkelse 2010 Stafettenutmärkelse till Indexator och PEAB Arbetsförmedlingen har under det senaste året genomfört en informationssatning under samlingsnamnet Stafetten. Syftet är bland annat att uppmärksamma landets arbetgivare på den stundande generationsväxlingen. Arbetsförmedlingen har instiftat en särskild Stafettenutmärkelse som i år går till två företag, Indexator och till PEAB.

Utmärkelsen går till Indexator, ett företag inom skogsindustrin och till PEAB, ett företag inom bygg- och anläggningsbranschen, för att de har bra och konstruktiva lösningar för en smidig generationsväxling och på detta sätt bidragit till att säkra tillväxten på orten. En del av lösningen har varit att de tagit del av de möjligheter som Arbetsförmedlingen har att erbjuda, som exempelvis rekryteringsservice och/eller stöd i form av praktikplatser, nystartsjobb, instegsjobb etc.

INDEXATOR Indexator har i samarbete med Arbetsförmedlingen och Lernia ordnat yrkesutbildningar inom bristyrken som CNC-operatörer. På utbildningarna deltar lika många kvinnor som män. I samarbete med Arbetsförmedlingen, Vindelns kommun och IF Metall har Indexator satsat på kompetensutveckling med hjälp av medel ur Europeiska Socialfonden, ESF. Montörer, svetsare och maskinoperatörer erhöll vidareutbildning för att ta tillvara resurser under lågkonjunkturen. Indexator med VD:n Pär Lärkeryd i spetsen, har länge strävat efter att öppna en traditionellt manlig verkstadsindustri för kvinnor. Med aktivt jämställdhetsarbete har företagets insatser gett genklang i hela verkstadsbranschen när de tydligt kunnat peka på kopplingen mellan lönsamhet och jämställdhet. Företaget har dubblerat andelen anställda kvinnor - från 11 procent till 21 procent - på tre år.

PEAB PEAB har tagit emot ett stort antal lärlingar och har genom samarbetsorganet Galaxen värnat om att kompetens inom yrket inte går förlorat. Genom att med stöd av lönebidrag anställa erfaren personal med exempelvis förslitningsskador har de säkrat kompetensöverföring från en generation till en annan. När företaget under våren 2010 byggde en läktare vid motorstadion i Kumla skapades tillsammans med Arbetsförmedlingen ett projekt, där unga personer erbjöds utbildning och praktisk erfarenhet och inte minst en känsla av tillhörighet i ett viktigt sammanhang. Alla deltagare i projektet har nu erbjudits anställning.

PEAB har också tillsammans med Arbetsförmedlingen aktivt arbetat för att bredda rekryteringsurvalet genom att uppmuntra kvinnor att söka till en mansdominerad bransch.

Arbetsförmedlingen vill också särskilt omnämna FÖRSVARSRESTAURANGER AB Företaget finns på flera olika håll i landet, bland annat med en lunchrestaurang med 15 medarbetare på flygplatsen Ärna i Uppsala. På det företaget har man tagit emot flera praktikanter med interlektuella funktionshinder. Företagets ledningen och anställda ställer alltid upp på ett fantastiskt sätt för att ge stöd och värme så att praktikanterna ska trivas och växa som människor. I flera fall har de arbetssökande också kunnat erbjudas timanställning efter praktikperioden. Försvarsrestauranger har på ett föredömligt sätt och med stor empati och engagemang gjort det möjligt för personer med olika former av begränsningar att få ett fäste på arbetsmarknaden.

ARBETSFÖRMEDLINGEN - MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb. Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se PRESSMEDDELANDEARBETSFÖRMEDLINGEN - MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb. Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar