Arbetsförmedlingens yrkeskompass 2010/2011 Jobben ökar inom många yrkenStockholm 1 juli 2010 För kommentarer: Tord Strannefors, prognoschef, 010-486 99 29 För information: Håkan Gustavsson, analytiker, 010-486 36 30 Presskontakt: Fredrik Möller, pressekreterare, 010-486 73 22Arbetsförmedlingens yrkeskompass 2010/2011 Jobben ökar inom många yrken

Sysselsättningen ökar nu inom allt fler yrken och har sedan hösten 2009 ökat med 35 000 personer . En utveckling som förstärks under åren 2010 till 2011. Uppgången av sysselsättningen kommer att beröra de flesta yrkesområden och regioner.

Sysselsättningsmotorn blir den privata tjänstesektorn, exempelvis yrken inom handel, hotell och restaurang, transport, data samt gruppen andra företagstjänster. För yrken inom handel, hotell och restaurang förutses små rekryteringsproblem även om rekryteringarna blir stora medan stigande brist på arbetskraft väntas för flera IT- yrken, ingenjörer och tekniker, redovisningsekonomer med mera.

Arbetsförmedlingens yrkeskompass fram till andra halvåret 2011 visar att arbetsmarknaden kommer att förbättras för många yrken. Den positiva förändringen är tydligast för byggnadsyrken och vissa yrken inom industrin, varvid en viss brist på arbetskraft kan uppstå. Vändningen för industrin sker dock efter en mycket omfattande förlust av jobb. För andra yrken är det fortsatt brist på arbetskraft, vilket gäller för flera yrken som kräver högskoleutbildning inom hälso- och sjukvården. För en del yrken, till exempel vårdbiträden och receptionister, är det fortsatt hård konkurrens om jobben trots att läget på arbetsmarknaden ljusnar.

Antalet sysselsatta inom industriell tillverkning bedöms komma att öka under det kommande året. Den förbättring som sker på arbetsmarknaden avser i första hand kvalificerade industriarbetare samt ingenjörer och tekniker. Rekryteringsproblemen blir till en början små, men de kommer att stiga stadigt under prognosperioden. Det gäller yrken som CNC-operatörer, svetsare med licens, verkstadsmekaniker samt civilingenjörer och högskoleingenjörer. Inom flera andra industriyrken blir tillgången på arbetssökande stor. Hård konkurrens om jobben väntas råda för olika kategorier av montörer. Arbetsmarknaden bedöms komma att förstärkas inom flertalet byggnadsyrken och redan nu stiger här bristen på arbetskraft. Denna utveckling bedöms komma att förstärkas under det kommande året.

Yrken inom den offentliga tjänstesektorn väntas få något färre anställda. Trots detta finns en rad bristyrken inom området. Det är läkare, tandläkare, vidareutbildade sjuksköterskor, yrkeslärare, förskollärare, specialpedagoger med mera. För grundutbildade sjuksköterskor är det balans mellan efterfrågan och utbud på arbetskraft, även om det finns regionala skillnader. För undersköterskor förutses hård konkurrens och för vårdbiträden och barnskötare väntas mycket hård konkurrens om de lediga jobben. Gymnasielärare och grundskolelärare möter av bland annat demografiska orsaker en kärvare arbetsmarknad även om arbetslösheten väntas fortsätta att vara lägre än inom många andra yrken på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens yrkeskompass är en god vägledning om man funderar på att byta yrke eller för om man ska söka till vidare studier och behöver råd inför sitt yrkesval. Det finns inte kvantitativa tal för olika yrken då yrkeskompassen bygger på arbetsförmedlarnas bedömning för ett år in i framtiden.

God arbetsmarknad under 2010/2011 Läkare Byggnadsingenjörer/byggnadstekniker Civilingenjörer, bygg och anläggning Maskinbefäl, fartyg Byggnadsplåtslagare Gymnasielärare i yrkesämnen Sjuksköterskor, Operation/Psykiatri/Geriatrik/Akutsjukvård VVS-ingenjörer Förskollärare Plattsättare Civilingenjörer, elkraft Kranförare Kockar Lastbilsmekaniker

Mindre god arbetsmarknad under 2010/2011

Matroser Vårdbiträden Lagerarbetare Barnskötare Köks- och restaurangbiträden Receptionister Administratörer/sekreterare Truckförare Vaktmästare Försäljare inom dagligvaror Biologer Försäljare fackhandel Fotograf Elevassistent Parkarbetare Lokalvårdare JournalistBeräkningen är gjord i en säsongrensad och trendad tidsserie från SCB. Från oktober 2009 till maj 2010.
ARBETSFÖRMEDLINGEN - MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb. Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se PRESSMEDDELANDEARBETSFÖRMEDLINGEN - MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb. Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar