Arbetslösheten är oförändrad

I slutet på oktober var 372 000 personer inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Det innebär att minskningen av arbetslösheten i princip har upphört.  Men för ungdomarna går det bättre, där fortsätter arbetslösheten att gå ner.

 • Vi ser nu att minskningen av antalet inskrivna arbetslösa nästan helt har upphört. Samtidigt blir tudelningen på arbetsmarknaden allt tydligare. Arbetslösheten går ner bland inrikes födda, tydligast bland ungdomarna, medan den ökar bland utrikes födda. Förklaringen är ett fortsatt högt inflöde av nyanlända som vill in på arbetsmarknaden, säger Mats Wadman, Arbetsförmedlingens analyschef.

I slutet på månaden var 372 000 personer (16-64 år) inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar (öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd). Det är en minskning med färre än 1000 personer på ett år. Räknat som andel av den registerbaserade arbetskraften betyder det 7,8 procent.

Samtidigt är det stora skillnader mellan olika grupper. Arbetslösheten bland ungdomar fortsätter att falla kraftigt. I slutet av oktober var 72 000 ungdomar inskrivna som arbetslösa (18-24 år), nästan 11 000 färre än samma månad för ett år sedan. Det motsvarar en arbetslöshetnivå bland ungdomarna på 13,3 procent (15,0 procent i fjol).

Det är också en tydlig minskning av antalet inrikes födda som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. På ett år har de minskat med 18 000 till 189 000 personer, vilket ger en arbetslöshetsnivå på 4,8 procent. Samtidigt har antalet utrikes födda ökat med 17 000 på ett år, till 183 000 personer i slutet på oktober. Detta motsvarar en relativ arbetslöshet på 21,8 procent.

Även bland ungdomarna är minskningen av arbetslösheten koncentrerad till inrikes födda. 51 000 inrikes födda ungdomar var inskrivna på Arbetsförmedlingen i oktober (63 000 i fjol) och 21 000 utrikes födda ungdomar (19 000 samma månad förra året).

Kort om arbetsmarknaden i oktober

Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2014.

 • 7,8 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (7,9).* Sammanlagt 372 010 personer (372 853)

 • 38 789  personer fick arbete (42 967)

 • 6,7 procent av de inskrivna arbetslösa övergick till arbete under månaden (7,2)

 • 4 257 personer varslades om uppsägning (4 801)

 • 26 328 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (28 752)

 • 196 748 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (197 176)

 • 175 262 personer deltog i program med aktivitetsstöd (175 677)

  *4,1 (4,2) procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa och 3,7 (3,7) procent deltog i program med aktivitetsstöd.

  **Andel till arbete beräknas utifrån antalet inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa och sökande i program) som går till arbete innevarande månad dividerat med inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa och sökande i program) föregående månad plus antalet nyinskrivna arbetslösa innevarande månad.

  Månadsstatistiken för november publiceras den 14 december kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik maj 2015

För kommentarer: Mats Wadman, analyschef, 010-488 41 77
För information: Andreas Mångs, analytiker, 010-488 31 94

Presskontakt: Anna-Lena Immo, pressekreterare, 010-488 35 99

Följ oss på Twitter: @PressAf

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se