Arbetslösheten kvar på hög nivå

Arbetslösheten visar inga större förändringar under mars. Den  ligger kvar på en hög nivå motsvarande 8,7 procent av den registerbaserade arbetskraften.

I mars  var 415 000 personer arbetslösa. Det är 19 000 fler jämfört med samma månad året innan.

6 600 personer varslades om uppsägning, men det senaste halvåret är trenden nedåtgående.

– Arbetsmarknaden är just nu ganska stabil, meddelar Susanna Okeke, t f analyschef på Arbetsförmedlingen. Arbetslösheten fortsätter att ligga i stort sett stilla. Det finns dock fortfarande en del tecken som talar för stigande arbetslöshet framöver, bland annat nedgången i antalet lediga platser och det trots allt förhållandevis höga antalet varsel. Dessutom träder många nya personer in i arbetskraften, med en viss ökad arbetslöshet till följd.

Arbetslösheten stilla de senaste månaderna

Vid månadens slut var 415 000 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd, vilket är 19 000 fler än ett år tidigare.
Av de inskrivna arbetslösa var 214 000 personer öppet arbetslösa medan nästan 201 000 personer deltog i program med aktivitetsstöd. Detta motsvarar 4,5 respektive 4,2 procent av den registerbaserade arbetskraften[1]. Bland dessa har antalet personer med långa tider utan arbete fortsatt att öka.

8,7 procent av den registerbaserade arbetskraften var arbetslösa i mars. Det innebär att andelen arbetslösa varit oförändrat flera månader i rad, om man ser till säsongsrensade tal.

Färre nya platser

Landets arbetsgivare anmälde knappt 63 000 nya lediga platser till Arbetsförmedlingen, vilket är 7 000 färre jämfört med motsvarande månad ett år tidigare. Framför allt minskar efterfrågan på arbetskraft inom industrin, byggverksamheten och transportväsendet.

Även sommarvikariaten minskade något i antal under mars. En förklaring är att många sommarjobb anmälts till Arbetsförmedlingen tidigare.  Under årets första kvartal anmäldes totalt 40 000 semestervikariat till Arbetsförmedlingen, 1 000 fler än under samma period i fjol.

6 600 personer varslades om uppsägning i mars, vilket är 1 600 fler än samma månad 2012. Men det senaste halvåret är trenden när det gäller antalet varsel nedåtgående.

Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen gick närmare 45 000 personer vidare till någon form av arbete under mars.

Kort om arbetsmarknaden i mars
Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2012.
8,7 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,5).* Sammanlagt 414 684 personer (395 775)
44 694 personer fick arbete (45 531)
62 537 nya lediga platser anmäldes (69 892)
6 570 personer varslades om uppsägning (4 974)
23 982 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (24 406)
214 183 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (210 868)
200 501 personer deltog i program med aktivitetsstöd (184 907)

*4,5 (4,5) procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa och 4,2 (4,0) procent deltog i program med aktivitetsstöd.

Mars 2013 jämfört med mars 2012

Månadsstatistiken för april publiceras den 15 maj klockan 08.00


[1] Summeringen stämmer inte alltid på grund av avrundningar.

För kommentarer: Susanna Okeke, t f, analyschef,  010-487 14 89
För information: Hans Tydén, analytiker, 010-487 04 96
Presskontakt: Anna-Lena Immo, 010-488 35 99
Följ pressekretariatet på twitter: @PressAf

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera