Arbetslösheten minskar för både inrikes  och utrikes födda

Arbetslösheten fortsätter att sjunka bland inrikes födda.

I oktober minskade även arbetslöshetsnivån något för utrikes födda. Totalt är arbetslösheten 7,4 procent, visar ny statistik från Arbetsförmedlingen.

361 000 personer var inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar i slutet av oktober. Det motsvarar en arbetslöshetsnivå på 7,4 procent, jämfört med 7,6 procent samma månad för ett år sedan.

Arbetslösheten fortsätter att minska i snabbare takt för inrikes födda, där den nu är nere på rekordlåga 3,9 procent. I oktober sjunker arbetslöshetsnivån även något bland utrikes födda, från 22,2 procent till 22,1 procent.

- Vi har en mycket god arbetsmarknad, där jobben växer fram på bred front och det gynnar alla. Vi ser att allt fler kommer i arbete och att andelen arbetslösa sjunker bland både inrikes och utrikes födda. Samtidigt har vi haft en ökning av arbetskraften, många vill in på svensk arbetsmarknad, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Det är också fortsatt mycket låga nivåer när det gäller antalet varsel om uppsägning som anmälts till Arbetsförmedlingen. Hittills i år, från januari till oktober, har 29 100 personer varslats om uppsägning. Detta är den lägsta nivån på tio år. Samtidigt är det ett fortsatt stort inflöde av nya lediga jobb till Arbetsförmedlingens platsbank.

Kort om arbetsmarknaden i oktober

Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2016.

  • 7,4 procent var inskrivna som arbetslösa (7,6).* Sammanlagt 360 661 personer (361 363) varav 58 816 inom etablering (54 150).
  • 10,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,6).* Sammanlagt 54 630 ungdomar (60 769) varav 11 064 inom etablering (9 519).
  • 190 819 personer var öppet arbetslösa (189 955) varav 36 498 inom etablering (35 168).
  • 169 842 personer deltog i program med aktivitetsstöd (171 408) varav 22 318 inom etablering (18 982).
  • 26 691 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (26 521) varav 1 502 inom etablering (2 805).
  • 37 132 personer fick arbete (37 454) varav 2 008 inom etablering (1 174).
  • 6,5 procent av de inskrivna arbetslösa övergick till arbete under månaden, enligt säsongsrensade trendvärden. Detta är i nivå med föregående månader.
  • 3 588 personer varslades om uppsägning (3 347).

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i oktober 2017

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för november publiceras den 14 december kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Annika Sundén, analyschef, 010-488 94 20

För information: Andreas Mångs, analytiker, 010-488 31 94

Presskontakt: Anna-Lena Immo, pressekreterare, 010-488 35 99

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se