Arbetslösheten oförändrad

Arbetslösheten minskar inte längre.  Det visar ny statistik från Arbetsförmedlingen i mars. Samtidigt ökar skillnaderna i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda.

372 000 personer var inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar i mars 2017. Det är ungefär lika många som för ett år sedan. Bland inrikes födda fortsätter dock den positiva trenden, med något färre arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Samtidigt ökar antalet utrikes födda.

I slutet på mars var arbetslösheten bland inrikes födda 4,1 procent. Det kan jämföras med 22,2 procent bland utrikes födda. Förklaringen är att allt fler nyanlända som har fått sina uppehållstillstånd nu kommer till Arbetsförmedlingen. I år väntas rekordmånga, närmare 80 000 personer, delta i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag för nyanlända.

-          Här finns mycket kompetens, men det finns också personer med mycket kort utbildning och för dem är det en längre startsträcka till jobb. Ungefär hälften saknar en gymnasieutbildning. Det är viktigt att vi kan motivera fler till utbildning, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Bland ungdomar fortsätter arbetslösheten att minska. I mars var arbetslöshetsnivån 10,7 procent. Det kan jämföras med 12,2 procent i mars i fjol.

Kort om arbetsmarknaden i mars

Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2016.

  •  7,7 procent var inskrivna som arbetslösa (7,8).* Sammanlagt 372 400 personer (372 154) varav 62 729 inom etablering (46 256). 
  •  10,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,2).* Sammanlagt 56 681 personer (64 799) varav 12 092 inom etablering (7 887).
  • 191      292 personer var öppet arbetslösa (190 376) varav 39 692 inom etablering (29      300).
  •  181 108 personer deltog i program med aktivitetsstöd (181 778) varav 23 037 inom etablering (16 956). 
  •  22 893 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (21 639) varav 2 256 inom etablering (1 817). 
  • 39      869 personer fick arbete (40 425) varav 1 297 inom etablering (922).
  •  6,3 procent av de inskrivna arbetslösa övergick till arbete under månaden, enligt säsongsrensade trendvärden. Detta är lägre än föregående månader.  
  •  3 027 personer varslades om uppsägning (3 453). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för april publiceras den 10 maj kl. 8:00

 

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

För kommentarer: Annika Sundén, analyschef, 010-488   94 20

För information: Andreas Mångs, analytiker, 010-488 31   94

Presskontakt: Pressjouren, 010-486 10 00


Följ oss på Twitter: @PressAf

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se