Drygt hälften av personer med funktionsnedsättning har arbete

Sysselsättningsgraden för personer som har en funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga var förra året 55 procent. Det är en stor skillnad mot befolkningen i stort, där 77 procent är sysselsatta. Att öka möjligheterna för dem med funktionsnedsättning som vill och kan arbeta är därför fortsatt en av Arbetsförmedlingens största och viktigaste utmaningar.

Omkring 16 procent i befolkningen (16-64 år) uppger själva att de har någon funktionsnedsättning, vilket motsvarar närmare en miljon människor. Av dem bedömer nästan sju av tio att de också har en nedsatt arbetsförmåga.

Nya siffror för 2014, som tagits fram av Arbetsförmedlingen och SCB, visar att sysselsättningsgraden bland dem som har en funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga är 55 procent. Det är samma nivå som förra året, men en ökning sedan 2008 då en jämförbar undersökning gjordes. Då var 50 procent sysselsatta. Men det är fortfarande en högre andel sysselsatta i befolkningen totalt. Där har 77 procent av dem som vill och kan arbeta ett jobb.

Undersökningen visar också att det är en lägre andel kvinnor än män som är sysselsatta och som arbetar heltid bland personer med nedsatt arbetsförmåga, liksom bland befolkningen totalt.

– Det är tufft på arbetsmarknaden för många med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga. Vi kan därför också se att Arbetsförmedlingens insatser som riktas till personer med funktionsnedsättning är fortsatt viktiga, säger Henrietta Stein, avdelningsdirektör på Arbetsförmedlingen.

Rapporten tar också upp diskriminering på arbetsmarknaden. Bland personer med nedsatt arbetsförmåga svarar tre av tio att de har utsatts för någon form av diskriminering av arbetsgivare. Det vanligaste är negativa attityder.
– Här är det viktigt att vi på Arbetsförmedlingen aktivt jobbar för att förbättra kunskapen och medvetenheten både hos oss själva och hos arbetsgivare för att på så sätt minska eventuella rädslor och därigenom kunna förändra attityder, säger Henrietta Stein.

För kommentarer: Henrietta Stein, avdelningsdirektör Rehabilitering till arbete, 010-486 97 98

Presskontakt: 010-486 10 00

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera