Fler arbetslösa än förra året

Försvagningen av arbetsmarknaden fortsatte under februari. Det totala antalet inskrivna arbetslösa ökade. I slutet av månaden var 404 000 personer öppet arbetslösa eller inskrivna i program med aktivitetsstöd, 4 000 fler än för att år sedan. Det motsvarar 8,7 procent av den registerbaserade arbetskraften.

– Det är nu tydligt att vi har den starka utvecklingen på arbetsmarknaden bakom oss, en utveckling som ligger helt i linje med den arbetsmarknadsprognos vi gjorde i slutet av 2011. För att motverka ökningen av arbetslösheten är det viktigt att Arbetsförmedlingen intensifierar arbetsgivarkontakterna med både större och mindre företag. Rekryteringsbehovet är stort även under en försvagad utveckling på arbetsmarknaden. Under månaden anmälde arbetsgivare 74 000 lediga jobb till landets arbetsförmedlingar, säger Clas Olsson, Arbetsförmedlingens analyschef.

Den totala arbetslösheten vänder åter uppåt
Vid månadens slut var 404 000 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd, vilket är 4 000 fler än ett år tidigare. Det motsvarar 8,7 procent av den registerbaserade arbetskraften. 220 000 personer var öppet arbetslösa och knappt 185 000 personer deltog i program med aktivitetsstöd, vilket motsvarar 4,7 respektive 4,0 procent av den registerbaserade arbetskraften. Antalet nyinskrivna arbetslösa fortsatte att öka och uppgick till 26 000 personer.

Något fler lediga platser
Landets arbetsgivare anmälde 74 000 nya lediga platser till Arbetsförmedlingen. Det var 1 000 fler jämfört med motsvarande månad förra året, men ökningen har avstannat de senaste månaderna.
Platstillgången ökade tydligast inom vissa servicenäringar, som restaurangbranschen, men minskade kraftigt inom industrin och transportbranschen. 15 000 ferieplatser anmäldes under månaden och det är 1 000 fler än i februari förra året. 40 000 personer fick någon form av arbete. Det var 5 000 färre än för ett år sedan. Antalet personer som hade nystartsjobb ökade marginellt till drygt 42 000 personer.

Kort om februari
Inom parentes anges motsvarande siffror för 2011.
8,7 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,8)* Sammanlagt 404 267 personer (400 320)
40 239 personer fick arbete (45 258)
74 195 nya lediga platser anmäldes (72 979)
4 899 personer varslades om uppsägning (2 683)
26 250 personer anmälde sig som arbetslösa (24 004)
219 755 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (215 663)
184 512 personer deltog i program med aktivitetsstöd (184 657)

*4,7 (4,7) procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa och 4,0 (4,0) procent deltog i program med aktivitetsstöd.

Månadsstatistiken för mars publiceras den 17 april kl. 8:00

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa — alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.
Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik

För kommentarer: Clas Olsson, analyschef, 010-487 28 51
För information: Hans Tydén, analytiker,010-487 04 96
Presskontakt:  Christina Mångård, pressekreterare,010-486 70 53

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande får jobb.
Ring oss på0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.  
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar