Fler lämnar in sina aktivitetsrapporter

Arbetsförmedlingen har fått in 107 000 aktivitetsrapporter i oktober. De som lämnat in sina rapporter tycker att det har varit lätt, visar en enkät till de arbetssökande.

Reformen om aktivitetsrapportering har mötts av kritik, som pekat på brister i informationen och IT-systemen. När den andra inlämningsperioden för oktober månad stängdes hade drygt 107 000 aktivitetsrapporter lämnats in, jämfört med 90 000 föregående månad. Samtidigt visar en enkät till dem som lämnade in sina aktivitetsrapporter första gången att sex av tio anser att det varit lätt.

– De värsta barnsjukdomarna är över. Nu fortsätter vi att jobba för att få fler att se nyttan med att lämna in sina rapporter. Det är ett smidigt sätt att få struktur på sitt jobbsökande som kan ge bättre, mer framåtsyftande möten med arbetsförmedlarna, säger Clas Olsson, tf generaldirektör vid Arbetsförmedlingen.

Den här gången kommer 38 000 meddelanden att skickas i väg till a-kassorna. I §uppger fyra av tio att de inte hade sökt eller fått a-kassa. På frågan om varför de inte lämnat in sina rapporter svarar var femte person att de redan börjat arbeta eller studera. Andra uppger att de var sjukskrivna, hade glömt bort att lämna in sina rapporter eller inte förstått att det gällde dem. Arbetsförmedlingen har föreslagit en ändring i den förordning som reglerar informationsutbytet mellan myndigheter.

– I dag vet vi bara vilka som är påanmälda till a-kassan hos oss, men inte hur det har gått sedan, om de har sökt eller fått a-kassa. Det gör att onödigt många meddelanden går iväg från oss, säger Clas Olsson.

Fakta om aktivitetsrapporterna:

• Aktivitetsrapporterna är en del av reformen av arbetslöshetsförsäkringen som trädde i kraft den 1 september 2013. Den innebär bland annat fler men mildare sanktioner för den som inte sköter sitt arbetssökande.

• Alla arbetslösa omfattas av kravet att en gång i månaden redovisa sitt jobbsökande till Arbetsförmedlingen i en så kallad aktivitetsrapport. Arbetssökande är skyldiga att söka jobb som de är lämpade för, i samma utsträckning som tidigare. Det nya är att detta redovisas i aktivitetsrapporter digitalt.

• Införandet av aktivitetsrapporter sker stegvis där arbetslösa som får eller ansöker om ersättning från a-kassan är den första gruppen att lämna aktivitetsrapporter. Övriga grupper arbetslösa kopplas på successivt. När införandet är klart ska närmare 500 000 arbetslösa lämna in en aktivitetsrapport varje månad.

• När en arbetssökande inte lämnat in sin aktivitetsrapport i tid skickas ett meddelande till a-kassan, som ska utreda vad som har hänt och om det ska påverka personens ersättning. Den som missar att lämna in sin aktivitetsrapport i tid riskerar i första hand en varning.

För kommentar: Clas Olsson, tf generaldirektör,  010-487 01 42

För information: Göran Åhman,  010-486 01 43

Presskontakt: Patrik Svensson, presschef,  010-487 01 42

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se