Fler personliga möten med arbetssökande

Arbetsförmedlingens satsning på fler personliga möten med arbetssökande har gett resultat. Ökningen under 2012 var nära 40 procent.  Därutöver har arbetssökande kontakt med arbetsförmedlingen via telefon och mejl.

Under 2012 hade Arbetsförmedlingen cirka 19,6 miljoner kontakter med arbetssökande via personliga möten, telefon och mejl. Det är en ökning med 2,9 miljoner kontakter sedan 2011. Drygt hälften, 9,5 miljoner, är enskilda besök eller i grupp.
Studier visar att ju oftare en arbetssökande har kontakt med sin arbetsförmedlare desto fler jobb söker man. Samma positiva mönster gäller även hur mycket tid som arbetssökande lägger ner på att söka jobb.

– Det finns alltså en positiv koppling mellan tätare personliga möten och mer jobbsökande, och det vet vi är en förutsättning för att den som är arbetslös ska få ett arbete, säger Eva Lindh-Pernheim, avdelningsdirektör, Arbetsförmedlingen.

Bakgrunden till fler personliga möten är bland annat införandet under 2012 av ett standardiserat arbetssätt där alla inskrivningar sker utifrån enhetliga rutiner som är effektiva, enhetliga och kvalitetssäkrade. Särskild vikt läggs vid att identifiera de personer som riskerar långtidsarbetslöshet och som därför bedöms vara i behov av tidiga insatser, som till exempel täta möten med sin arbetsförmedlare.

För kommentarer:   Eva Lindh-Pernheim, direktör för avdelningen förmedlingstjänster,  010-486 73 22
Presskontakt:  Fredrik Möller, pressekreterare,  010-486 10 00

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera