Fler unga jobbar trots en högre arbetslöshet men skillnaden i chans till jobb växer

Den totala arbetslösheten ökade något och fler varslades samtidigt som färre arbetsplatser anmäldes till Arbetsförmedlingen i länet under oktober månad i år jämfört med i fjol. Antalet arbetslösa ungdomar (18-24 år) i Västra Götaland har minskat påtagligt. ett års sikt har antalet ungdomar inskriva som arbetslösa på Arbetsförmedlingen minskat med 8,5 procent.

Antalet öppet arbetslösa ungdomar var färre i oktober 2013 jämfört med samma månad 2012. Däremot ökar gruppen ungdomar som har varit arbetslösa en längre tid. Unga utan komplett gymnasieutbildning samt unga med funktionsnedsättning har svårare att få jobb. 

– Det är glädjande att fler unga får arbete men ungdomar som alla andra har olika bakgrund och olika förutsättningar. Ungdomsarbetslösheten träffar framför allt unga som saknar färdig utbildning. Totalt sett ökar också skillnader mellan arbetslösa och långtidsarbetslösa. Vi måste samarbeta för att öka fleras möjligheter till jobb och för att få fler i arbete. Det krävs kraftfulla insatser av Arbetsförmedlingen tillsammans med arbetsgivare och andra aktörer i samhället, säger Eva Lindh-Pernheim.

Totalt sett är det små förändringar i arbetslösheten i länet under oktober månad jämfört med oktober förra året men skillnaden mellan arbetslösa och långtidsarbetslösa ökar. De deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin som är i sysselsättnings fasen ökar något jämfört med i fjol. Det finns också en stor grupp unga i jobb- och utvecklingsgarantin som har lång arbetslöshets­tid. Antalet personer under 25 år i jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas har ökat något.

Ungdoms­arbetslösheten i länets kommuner visar fortsatta skillnader under oktober månad. De fem kommuner i länet som har lägst arbetslöshet bland ungdomar som andel av arbetskraften är Strömstad, Kungälv, Tanum, Tjörn, samt Orust.
De fem kommuner med högst andel arbetslösa i åldersgruppen är Åmål, Trollhättan, Vänersborg, Bengtsfors och Töreboda.

Oktober månad i sammanfattning – Västra Götalands län

  • 8 168 jobb anmäldes
  • 7 997 inskrivna fick arbete
  • 5 016 personer skrevs in som arbetssökande
  • 1 454 varslades om uppsägning

64 986 personer (8,1 % av arbetskraften) var inskrivna som arbetslösa

    • 35 382 män (8,5%)
    • 29 604 kvinnor (7,7%)
    • 15 221 unga 18-24 år       (16,0%)

Läs mer i bifogat underlag. Statistik för landet som helhet och övriga län finns på vår webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

För kommentarer: Eva Lindh Pernheim, marknadschef Arbetsförmedlingen Göteborg och Hallands län, 010-486   29 01
För information: Jens Sandahl, analytiker, 010-486   92 70
Presskontakt: Jeanette Frykner, press- och informationsansvarig, 010-488 40 22

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se