Hög nettoinvandring behövs

Det behövs en fortsatt hög nettoinvandring på 64 000 personer per år för att finansiera välfärden, visar Arbetsförmedlingens prognoser.

Samtidigt ökar sysselsättningsgraden bland utrikesfödda med hög utbildning, medan de som har kort utbildning får allt svårare att hitta ett arbete.

Arbetsförmedlingen har granskat invandringens betydelse för Sverige ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Sedan 2005 har utrikesfödda stått för 75 procent av ökningen av sysselsättningen, drygt 240 000 personer. Fram till år 2025 kommer utrikesfödda att stå för hela ökningen.

De närmaste tio åren kommer det att behövas en fortsatt hög nettoinvandring om vi ska upprätthålla de senaste årens utveckling av sysselsättningen. Arbetsförmedlingen räknar med att det behövs 64 000 personer om året i arbetsför ålder (16-64 år), som kompensation för det sjunkande antalet inrikesfödda. Bedömningen bygger bland annat på att andelen utrikesfödda som går över till sysselsättning inte förändras.

-         Som alla välfärdssamhällen har vi en demografisk utmaning där de inrikesfödda blir färre. Samtidigt måste vi hålla uppe antalet i arbetskraften. Vi behöver en fortsatt invandring för vi ska klara att finansiera välfärden framöver, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör.

Rapporten visar att sysselsättningsgraden bland utrikesfödda har ökat något, från 61,6 procent år 2005 till dagens 64 procent. Motsvarande siffra bland inrikes födda är 79 procent.

Men det är stora skillnader inom gruppen utrikesfödda. Den som har en högre utbildning, minst gymnasiekompetens, har betydligt större chans att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Bland högutbildade har sysselsättningsgraden ökat från 71,3 till 76,1 procent år 2014. För dem som saknar gymnasieutbildning har den tvärtom sjunkit.

Arbetsförmedlingens analys visar att de som kommer till Sverige med en kort utbildning har svårt att få arbete, även när de har vistats flera år i landet. I dag är 77 000 utrikesfödda med högst förgymnasial utbildning inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen.

        Har du inte en gymnasieutbildning så är det väldigt svårt på arbetsmarknaden. Det gäller även för inrikesfödda. Därför är ett kompetenslyft på bred front en framtidsfråga för Sverige. Utbildning är ett framtidsrecept för det här landet, säger Mikael Sjöberg.

Det är också stora skillnader i sysselsättningsgrad mellan utrikesfödda män och kvinnor. 68,7 procent av de utrikesfödda män som vill och kan arbeta har ett jobb. Bland kvinnorna är det 59,9 procent. Kvinnorna tenderar också att halka efter männen när det gäller att komma ut på arbetsmarknaden.

Hela rapporten ”Nettoinvandring, sysselsättning och arbetskraft. Utmaningar för morgondagens arbetsmarknad” finns att läsa i pressrummet på www.arbetsformedlingen.se

För kommentarer:  Mats Wadman, analyschef, 010-488 41 77

För information: Torbjörn Israelsson, analytiker   010-486 46 54

Presskontakt: Anna-Lena Immo, 010-488 35 99


Följ oss på Twitter: @PressAf

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera