Hur går det för de nyanlända?

 

Etableringsreformen infördes den 1 december 2010 för att nyanlända snabbare ska få kontakt med arbetsmarknaden och komma ut i jobb. Nu presenterar Arbetsförmedlingen en rapport som visar resultat och erfarenheter efter reformens första sju månader.

Rapporten ger svar på många intressanta frågor såsom vilket stöd har de nyanlända fått för att närma sig arbetsmarknaden? Hur fungerar systemet med lotsföretag? Hur många har valt att använda en lots?

Tid: Tisdag den 23 augusti kl 10.00

Plats: Arbetsförmedlingen City, Tunnelgatan 3, Stockholm

Deltagare: Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör

                  Marie Linell-Persson, avdelningschef

 

Presslegitimation erfordras

Välkommen!

Presskontakt: Fredrik Möller, pressekreterare,  010-486 73 22

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera